Beseda o náhradní rodinné péči
Beseda o náhradní rodinné péči
29.04.2024

Studentky 3. BP navštívila Jaroslava Herbrichová, která pracuje v organizaci Dobrá rodina. Tato organizace poskytuje podporu rodinám, které se rozhodly pomoci dětem, jež nemohou vyrůstat v biologické rodině.

Studentky se dozvěděly, jak systém náhradní rodinné péče funguje a jaké pravomoci mají jednotlivé instituce v něm činné, což pomohlo rozšířit znalosti o tomto tématu, které nyní získávají v předmětu Pedagogika. Dále si vyslechly emotivní příběhy dětí a rodin s nimiž Dobrá rodina pracuje. A na modelovém případu holčičky, kterou pojmenovaly Křesomysla si měly možnost uvědomit o co všechno přichází dítě, které musí být dítě odebráno z biologické rodiny.