1. AP hraje středověkou hudbu
1. AP hraje středověkou hudbu
12.03.2024

V dílně s názvem O pět set let nazpátek jsme si vyzkoušely středověký tanec volta, doprovázely jsme středověkou píseň hrou na Orffovy nástroje a na závěr jsme si zazpívaly chorál s doprovodem na zvonkohry, metalofony, xylofony, zvonky a cajony.  Aktivní zapojení do programu nás bavilo a líbila se nám i organizace jednotlivých činností. Naši práci ocenily i paní lektorky. Je to zase zcela nová zkušenost, kterou můžeme předat dětem v mateřských školách.