Závěrečná třídní přehrávka aneb hurá na prázdniny!
Závěrečná třídní přehrávka aneb hurá na prázdniny!
28.06.2024

Koncert uvedl Boris Kašník se skladbou od Aniko Drabona Mein Popstar.

Poté vystoupila Zuzana Burdová, která zahrála Klauny Dmitri Kabalewského a Dva menuety od Josefa Haydna. K Zuzaně se následně připojila Vanda Babáková a společně děvčata zahrála část Largo ze symfonie „Z nového světa“ od Antonína Dvořáka.

David Kosek zahrál čtyřruční verzi skladby Vltava od Bedřicha Smetany (v úpravě
A. Drabona) za doprovodu své vyučující S. Horákové.

Další vystupující Štěpánka Vykydalová se představila se skladbou od Williama Gillocka
s názvem At the Circus.

Dominik Zachary Smolka přednesl valčík od Johanna Strausse (v úpravě A. Drabona)
na krásném modrém Dunaji. Poté společně s Borisem Kašníkem zahrál čtyřruční skladbu Ländler od W. A. Mozarta.

Další vystupující byla Natálie Fedorová, která zahrála irskou píseň Amazing Grace. Potom zazněla čtyřruční skladba z baletu Petruška od Igora Stravinského, v jednodušší úpravě
od Fritze Emontse, kterou přednesly žákyně Natálie Fedorová a Štěpánka Vykydalová.

Kristýna Kolářová přednesla skladbu od Sergeje Prokofieva s názvem Ráno, op. 65.

Vanda Babáková zahrála Baladu pro Adélu od Paul de Sennevilla.

Koncert završil svým vystoupením David Kosek s přednesem skladby od Leoše Janáčka Lístek odvanutý.

Na závěr koncertu proběhlo předávání vysvědčení, po němž na žáky čekala osvěžující zmrzlinová odměna. Přejeme našim žákům, ať si užijí zasloužené prázdniny a budeme se těšit v novém školním roce!