Žákovský večírek v ZUŠ na Ježkové naplnil sál komorními tóny.
Žákovský večírek v ZUŠ na Ježkové naplnil sál komorními tóny.
15.01.2024

Komorní školní koncert 9. ledna 2024, první koncert v novém roce, patřil žákům hry na kytaru a hry na klavír.

Jakub Leinveber (2. r. hry na klavír, ze třídy p. učitelky Saskie Horákové) hrál skladbu
A. Drabona Waschmittel Werbung.

Stela Bílková (3. r. hry na klavír, ze třídy p. učitele Josefa Javory) hrála Preludium C dur
J. S. Bacha a Sonatinu F dur L. v. Beethovena.

Antonín Donáczi (3. r. hry na klavír, ze třídy p. učitele J. Javory) hrál hned několik skladeb: Menuet L. Mozarta, svou vlastní Bluesovou improvizaci v d moll s kytarovým doprovodem svého tatínka a skladbu Z. Krále s názvem Šedá.

Sofia Gataullina (1.II.s., hra na kytaru, ze třídy p. učitele Vojty Dudka) hrála skladbu
Greensleeves. Na závěr žákovského koncertního večírku Sofia zahrála ještě skladbu C. Süssera Noční krajina.

Pavel Kolář (3.r. hry na kytaru, ze třídy p. učitele V. Dudka) hrál skladbičku C. Süssera Matador.

Na žákovském koncertu vystoupili jako hosté také další tři žáci studia hry na kytaru z hudební dílny p. učitele V. Dudka.