Rekordní výtěžek adventní charitativní akce ve Školském komplexu na Mendláku
Rekordní výtěžek adventní charitativní akce ve Školském komplexu na Mendláku
05.12.2023

V letošním roce naši učitelé a studenti v prostorách gymnázia a střední pedagogické školy zorganizovali již 18.ročník adventní prodejní charitativní akce.

Tato akce se uskutečnila 30. 11. 2023 a cílem byl prodej výrobků chráněných dílen z Brna a okolí. Organizováním této akce se snažíme podpořit zmíněné dílny, ale také vést naše žáky k ochotě pomáhat druhým.

Této charitativní akce se účastnili naši žáci od prvních tříd ZŠ až po maturanty na gymnáziích. Ke studentům se připojil celý pedagogický i nepedagogický sbor.

Celkový výtěžek akce letos činil úctyhodných 111 886 Kč, který jsme s radostí dílnám předali.

V tomto roce jsme podpořili zařízení: Dům pro Julii, V růžovém sadu Ořechov, Sansimon Znojmo, sdružení Práh, Olgu Blansko.

Děkujeme všem zúčastněným a především organizačnímu týmu studentů a pedagogů.


Poděkování: