Prohlédněte si "Virtuální prohlídku"Informační nástěnka Školského komplexu

Úřední hodiny v době letních prázdnin na Školském komplexu

              
Úřední hodiny ve dnech 29. - 31. 8. 2016  jsou vždy od 9.00 do 13.00 hodin.

ORGANIZACE ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

Žáci gymnázií – budova Mendlovo náměstí 1/3, 4

 • 1. 9. 2016 (čtvrtek) – úvodní hodina k zahájení školního roku od 8.50 do 9.35 hod.
 • 2. 9. 2016 (pátek) – třídnické hodiny s třídním učitelem od 8.00 do 12.00 hod.
 • Od pondělí 5. 9. 2016 – zkušební rozvrh hodin.
 • Od pondělí 12. 9. 2016 – pevný rozvrh hodin.

Žáci střední pedagogické školy – budova Pionýrská 23

 • 1. 9. 2016 (čtvrtek) – úvodní hodina k zahájení školního roku od 8.55 do 9.40 hod.
 • 2. 9. 2016 (pátek) – třídnické hodiny s třídním učitelem od 8.00 do 12.00 hod.
 • Od pondělí 5. 9. 2016 – zkušební rozvrh hodin.
 • Od pondělí 12. 9. 2016 – pevný rozvrh hodin.

Žáci Anglické základní školy – budova Mendlovo náměstí 1/3, 4

 • 1. 9. 2016 (čtvrtek) – od 8.50 do 9.35 hod. úvodní hodina k zahájení školního roku pro žáky 2.-5.ročníku
 • 1. 9. 2016 (čtvrtek) – od 10.30 hod. slavnostní zahájení pro prvňáčky AZŠ
 • 2. 9. 2016 (pátek) – třídnické hodiny s třídním učitelem od 8.50 do 13.00 hod., zahájení provozu ranní a odpolední školní družiny
 • Od pondělí 5. 9. 2016 – zkušební rozvrh hodin
 • Od pondělí 12. 9. 2016 – pevný rozvrh hodin

Termíny adaptačních kurzů pro nové třídy 2016/17:

 • 5. až 7. 9. 2016 – Prima AN, I. AM, 1. AP
 • 12. až 14. 9. 2016 – Prima BN, Kvinta AM (+ III. AM), Prima AM
 • 14. až 16. 9. 2016 – Kvinta AN + 1. AN, 1. AM, 1. BP

 

Přejeme všem žákům a zákonným zástupcům příjemně strávené léto plné pohody a odpočinku.

Oznamujeme, že žáci, kteří neuzavřeli klasifikaci v řádném termínu, obdrželi kopii vysvědčení s termíny zkoušek v náhradním termínu. Tato informace je také k dispozici na nástěnce u sekretariátu, kterou můžete shlédnout v úřední dny o letních prázdninách.

Naše škola se každým rokem zapojuje do charitativního projektu Světluška.
Jsme rádi, že i letos můžeme našim handicapovaným spoluobčanům pomoci.

Akreditace výuky v cizím jazyce

S účinností od 1. září 2012 má I. NZG povolenou bilingvální výuku předmětů dějepis, zěměpis, základy společenských věd v anglickém a německém jazyce.

Přestup na naše gymnázia

V případě zájmu o přestup-přijetí na náš školský komplex kontaktujte prosím asistentku ŘŠ paní Žanetu Halvovou na telefonním čísle: 543 211 790, kl. 131, 541 235 688, 774 520 532, e-mail: reditelstvi@skolskykomplex.cz.


Gymnázium J. G. Mendela
slaví 25 let od svého založení.