Vítejte na našich webových stránkách.Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

INFORMACE O DALŠÍM KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

OBOR

DALŠÍ KOLO

KAM A KDY NOSIT
ŘÁDNĚ VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU

KDO PODÁVÁ INFORMACE

KDE A KDY
SE DALŠÍ KOLO KONÁ

Gymnázium
J. G. Mendela

ŠESTILETÝ OBOR

Dle kritérií v daném oboru pro další kola (viz níže)

Budova Mendlovo nám. 1/3, 4

– paní asistentka Halvová (místnost 229)

Každý všední den od 8 do 15 hod., nejpozději ve čtvrtek 25. 5. 2017

ZŘŠ Klobušický (místnost 228)

nebo telefonicky
(728 943 793)

Budova

Mendlovo nám. 1/3, 4
26. 5. 2017

v 9 hodin

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA GYMNÁZIUM J. G. MENDELA – DALŠÍ KOLA

Žáci s průměrným prospěchem do 1,30 na vysvědčeních v posledních třech pololetích* nebudou psát žádný test a automaticky dostávají bonus 30 bodů.

  • Žáci, kteří nemají prospěch do 1,30* na vysvědčeních v posledních třech pololetích, budou psát test obecných studijních předpokladů, který si tvoří škola sama. Test bude obodován, získat za něj lze maximálně 30 bodů.

* Vypočítá se jako průměrná hodnota z průměrných prospěchů z posledních tří vysvědčení, chování se do průměrů NEPOČÍTÁ!

Přijímáni budou uchazeči s vyšším počtem bodů. V případě shody bodů rozhodne o přijetí ředitelka školy na základě dalších skutečností (dosažený průměr na posledních třech vysvědčeních, osobní pohovor apod.).

Informační nástěnka Školského komplexu

Nový Bulletin pro rok 2017 je ke stažení ZDE.

Přestup na naše gymnázia

V případě zájmu o přestup-přijetí na náš školský komplex kontaktujte prosím asistentku ŘŠ paní Žanetu Halvovou na telefonním čísle: 543 211 790, kl. 131, 541 235 688, 774 520 532, e-mail: reditelstvi@skolskykomplex.cz.

Akreditace výuky v cizím jazyce

S účinností od 1. září 2012 má I. NZG povolenou bilingvální výuku předmětů dějepis, zěměpis, základy společenských věd v anglickém a německém jazyce.