Prohlédněte si "Virtuální prohlídku"
Gymnázium J. G. Mendela
slaví 25 let od svého založení.

Informační nástěnka Školského komplexu

Úřední hodiny v době letních prázdnin na Školském komplexu

Budova: Mendlovo náměstí 1/3, 4, Brno
               
 
Úřední hodiny ve vybraných dnech jsou vždy od 9.00 do 13.00 hodin.
 
ČERVENEC 2016 SRPEN 2016
1. 7. 2016 - ředitelství 10. 8. 2016  - ředitelství  + ekonomické oddělení
4. 7. 2016 - ředitelství 15. 8 . 2016  - ředitelství  + ekonomické oddělení
7. 7. 2016 - ředitelství 25. 8. 2016  - ředitelství  + ekonomické oddělení
8. 7. 2016 - ředitelství 29. 8. 2016  - ředitelství  + ekonomické oddělení
11. 7. 2016 - ekonomické oddělení 30. 8. 2016  - ředitelství  + ekonomické oddělení
12. 7. 2016 - ředitelství  + ekonomické oddělení 31. 8. 2016  - ředitelství  + ekonomické oddělení
13. 7. 2016 - ředitelství  + ekonomické oddělení  
14. 7. 2016 - ředitelství  + ekonomické oddělení  
15. 7. 2016 - ředitelství  + ekonomické oddělení  

Poznámka:

Budova: Pionýrská 23, Brno - je po celou dobu prázdnin uzavřena.

Náhradní schůzky pro rodiče budoucích žáků se konají:

  • pro obě gymnázia (všechny obory) 24/8 v 16 hod., v MMU v budově Mendlově nám.
  • pro střední pedagogickou školu 25/8 v 16 hod. v budově na Pionýrské

Schůzka je určena pro rodiče (zákonné zástupce) bez dětí.

Přejeme všem žákům a zákonným zástupcům příjemně strávené léto plné pohody a odpočinku.

Oznamujeme, že žáci, kteří neuzavřeli klasifikaci v řádném termínu, obdrželi kopii vysvědčení s termíny zkoušek v náhradním termínu. Tato informace je také k dispozici na nástěnce u sekretariátu, kterou můžete shlédnout v úřední dny o letních prázdninách.

Akreditace výuky v cizím jazyce

S účinností od 1. září 2012 má I. NZG povolenou bilingvální výuku předmětů dějepis, zěměpis, základy společenských věd v anglickém a německém jazyce.

Přestup na naše gymnázia

V případě zájmu o přestup-přijetí na náš školský komplex kontaktujte prosím asistentku ŘŠ paní Žanetu Halvovou na telefonním čísle: 543 211 790, kl. 131, 541 235 688, 774 520 532, e-mail: reditelstvi@skolskykomplex.cz.