Vítejte na našich webových stránkách.INFORMACE PRO ŠKOLNÍ ROK 2017-2018

INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH ŽÁKŮ PRIM A PRVNÍCH ROČNÍKŮ

Na e-mail zákonného zástupce, který byl uveden v přihlášce na střední školu, bude odeslána pozvánka na setkání rodičů budoucích žáků prim a prvních rodičů. V této pozvánce je uvedena informace o tom, kdy a kde se schůzka koná a další oznámení ohledně organizace schůzky.

V případě, že Vám pozvánka nebyla doručena do úterý 13. 6. 2017, kontaktujte výhradně ZŘŠ Klobušického na
e-mail
klobusicky@skolskykomplex.cz, event. telefonicky 728 943 793.

Informační nástěnka Školského komplexu

INFORMACE K MATURITNÍMU TERMÍNU PODZIM 2017
Žáci, kteří se chtějí přihlásit k maturitnímu termínu PODZIM 2017, se mohou od pátku 16. 6. 2017 zastavit podepsat svou přihlášku v kanceláři ZŘŠ – studenti gymnázia na Mendlově náměstí 1/3, 4; studentky střední pedagogické školy na Pionýrské 23. Poslední možný termín pro podání přihlášky je 26. 6. 2017.
INFORMACE O PROTOKOLU O VÝSLEDCÍH SČ MZ
Žákům-maturantům v termínu JARO 2017 byly rozeslány Protokoly o výsledcích SČ MZ na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. Pokud chcete obdržet Protokol o výsledcích SČ MZ ve vytištěné podobě, můžete si ho vyzvednout 27. 6. 2017 nebo 29. 6. 2017 od 8 do 13 hod. v kanceláři ZŘŠ – studenti gymnázia na Mendlově náměstí 1/3, 4; studentky střední pedagogické školy na Pionýrské 23.
Přestup na naše gymnázia
V případě zájmu o přestup-přijetí na náš školský komplex kontaktujte prosím asistentku ŘŠ paní Žanetu Halvovou na telefonním čísle: 543 211 790, kl. 131, 541 235 688, 774 520 532, e-mail: reditelstvi@skolskykomplex.cz
Akreditace výuky v cizím jazyce
S účinností od 1. září 2012 má I. NZG povolenou bilingvální výuku předmětů dějepis, zěměpis, základy společenských věd v anglickém a německém jazyce.