Virtuální prohlídka školy

Základní umělecká škola

            

Studijní obory ZUŠ

Výtvarný obor

10.11.2014 11:35
Výuka výtvarného oboru se realizuje průřezem dvou vzdělávacích oblastí. Zohledňuje výrazovou tvorbu a rozvíjí výtvarný jazyk ve všech jeho hlediscích a rozmanitostech. Výuka je určena dětem a mládeži od 5 let do 18 let nebo do ukončení středoškolského vzdělání a zahrnuje: přípravnou výtvarnou...
Výuka je určena dětem a mládeži od 5 let do ukončení středoškolského vzdělání a zahrnuje: přípravnou dramatickou výchovu pro žáky od 5 let do 7 let výuku I. a II. stupně dramatické výchovy pro žáky od 7 let do 18 let nebo do ukončení středoškolského vzdělání Literárně - dramatický obor v...

Hudební obor

10.11.2014 11:33
Výuka je určena dětem a mládeži od 5 let do ukončení středoškolského vzdělání a zahrnuje: přípravnou hudební výchovu pro děti od 5 let do 7let výuku hry na hudební nástroj a sólový zpěv I. a II. stupně pro děti a mládež od 7 let do 18 let nebo do ukončení středoškolského vzdělání Naše ZUŠ...