Virtuální prohlídka školy

Základní umělecká škola

           

Proč my

Co nabízíme žákům a jejich rodičům:

 • Nadstandardní individuální přístup k žákům
 • Učíme žáky ovládat základní vyjadřovací prostředky napříč uměleckými obory
 • Podporujeme žáky  k samostatnosti, tvořivosti, fantazii
 • Pravidelná spolupráce s rodiči
 • Výuka ve dvou budovách: Budova gymnázia, Mendlovo nám. 3/4 a budova ZUŠ, Ježkova 9
 • Kvalifikovaní vyučující spolupracující s brněnskou i mimobrněnskou hudební a divadelní scénou
 • Kvalifikované vyučující výtvarného oboru s mnohaletou praxí
 • Pravidelné žákovské večírky v komorním koncertním sále budovy ZUŠ, Ježkova 9
 • Pravidelná vystoupení našich žáků v Dětské nemocnici, Černopolní 9, Brno
 • Spolupráce s MČ Brno – sever (vystupování na kulturních akcích, vítání občánků)
 • Spolupráce se Svazem invalidů
 • Prezentace prací žáků Výtvarného oboru na ročníkových výstavách ve Sklepní galerii Artissimo (Jánská 12, Brno) a doprovodných výstavách při koncertech ZUŠ
 • Pravidelné veřejné koncerty v kulturním sále Otakara Motejla, Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno (Vánoční a Jarní koncert)
 • Pořádání koncertů populární hudby (Klubovna Brno-sever)
 • Pořádání veřejných absolventských vystoupení a prezentací
 • Veřejná vystoupení žáků literárně-dramatického (CVČ Lužánky, divadelní sál Ornis, kulturní sál Maják, Brno-Lesná)
 • Účast našich žáků na soutěžích ZUŠ vyhlášených Ministerstvem školství či jiných uměleckých soutěží např.: Újezdská notička, Brněnský šikula, Karlovarský skřivánek, Písňová soutěž B. Martinů, recitační soutěže a přehlídky, Dětská scéna, výtvarné soutěže a projekty …..
 • Pořádání výchovných koncertů pro ZŠ a MŠ
 • Spolupráce s vysokými školami JAMU , Ped. fakulta MU
 • Žáci hudebního oboru mohou navštěvovat pěvecký sbor, Cimbálku, školní orchestr či komorní hry/kolektivní interpretace, kde prohlubují své hudební dovednosti
 • Adekvátní vybavení tříd umožňující kvalitní vzdělání žáků ve všech oborech
 • Příjemné prostředí
 • Jedinou podmínkou přijetí žáka ke studiu na ZUŠ je úspěšné vykonání talentové zkoušky a kapacita volných míst
 • ZUŠ také organizuje výuku pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají rovněž jedinou podmínku přijetí,  a to,  úspěšné vykonání talentové zkoušky a kapacita volných míst