Virtuální prohlídka školy

Základní umělecká škola

            

Organizace školního roku 2023/2024

 září

 

4. 9. 2023

Zahájení školního roku 2023/2024

16. 9. 2023

Slavnosti vína (vystoupí B. Vrbatová, A. Blažek, V. Halaš)

23. 9. 2023

Den seniorů na Louce – Brno-Lesná (vystoupí Kapela pod vedením V. Procházky)

28. 9. 2023

Státní svátek

říjen

 

23. – 25. 10. 2023

V budově Školského komplexu na Mendlově nám. je ředitelkou školy vyhlášeno ředitelské volno, v tyto dny výuka ZUŠ nebude.

V budově ZUŠ, Ježkova 9, Brno, výuka bude dle stanovených rozvrhů.

26. – 27. 10. 2023

Podzimní prázdniny

28. 10. 2023

Státní svátek

Listopad

 

17. 11. 2023

Státní svátek

27. 11. 2023

Žákovský večírek, koncertní sál ZUŠ, Ježkova 9, začátek v 17.30 hod.

Prosinec

 

6. 12. 2023

Žákovský večírek, koncertní sál ZUŠ, Ježkova 9, začátek v 17.30 hod.

13. 12. 2023

Adventní koncert, Kancelář veřejného ochránce práv, kulturní sál Otakara Motejla, Údolní 39, Brno, začátek v 17.00 hod. Hosté žáci a učitelé: ZUŠ Brno, Slunná 11

23.12. -2. 1. 2024

Vánoční prázdniny

Leden

 

1. 1. 2024

Státní svátek

3. 1. 2024

Výuka dle stanovených rozvrhů

8. – 12. 1. 2024

Komisionální přezkoušení žáků z hudební nauky, týká se žáků, kteří nesplňují docházku do výuky

9. 1.2024

Žákovský večírek, koncertní sál ZUŠ, Ježkova 9, začátek v 17.30 hod.

31. 1. 2024

Ukončení 1. pololetí školního roku 2023/2024

Únor

 

1. 2. 2024

Jednodenní pololetí prázdniny

5. – 9. 2. 2024

Jarní prázdniny

Únor 2024

Výtvarný výstava prací žáků Aleny Polachové

Březen

 

25.3.2024

Žákovský večírek, koncertní sál ZUŠ, Ježkova 9, začátek v 17.30 hod.

28. 3. 2024

Velikonoční prázdniny

29. 3. 2024

Státní svátek

Duben

 

1. 4.2024

Státní svátek

22. 4. 2024

Žákovský večírek, koncertní sál ZUŠ, Ježkova 9, začátek v 17.30 hod.

24. 4. 2024

Koncert populární hudby, Společenské centrum Brno-sever, Okružní 21, Brno, začátek v 18.00 hod.

30. 4. 2024

Absolventský koncert, Přednáškový sál, Dietrichsteinský palác, Zelný trh 7, Brno, začátek v 18.00 hod.

Duben 2024

Výtvarná výstava prací žáků Aleny Polachové

Květen

 

1. 5. 2024

Státní svátek

8. 5. 2024

Státní svátek

13. 5. 2023

Talentové zkoušky do hudebního a literárně-dramatického oboru  ZUŠ pro školní rok 2024/2025

13. 5. 2024

Žákovský večírek, koncertní sál ZUŠ, Ježkova 9, začátek v 17.30 hod.

16. 5. 2024

Talentové zkoušky do výtvarného oboru ZUŠ pro školní rok 2024/2025

23. 5. 2024

Jarní koncert, Kancelář veřejného ochránce práv, kulturní sál Otakara Motejla, Údolní 39, Brno, začátek v 17.30 hod.

Červen

 

3. – 7. 6. 2024

Hudební obor – ročníkové postupové přezkoušení a komisionální přezkoušení žáků z hudební nauky (týká se žáků, kteří nesplňují docházku do výuky)

10. – 16. 6. 2024

Výtvarná výstava prací žáků Kateřiny Kuklíkové, Sklepení, Dům U Tří knížat, Jánská 12, Brno

12.6.2024

Žákovský večírek, koncertní sál ZUŠ, Ježkova 9, začátek v 17.30 hod.

28. 6. 2024

Ukončení 2. pololetí školního roku 2023/2024