Virtuální prohlídka školy

Základní umělecká škola

           

Organizace školního roku 2021/2022

 

ZÁŘÍ
 

1. 9.

Zahájení  školního  roku 2021/2022, domluva rozvrhů

2. 9.


Zahájení individuální výuky hudebního oboru dle stanovených rozvrhů (hudební nástroje a zpěv)

od 6. 9.

Zahájení výuky kolektivních oboru dle stanovených rozvrhů (hudební nauka, kolektivní interpretace, cimbálová muzika, školní orchestr, výtvarný obor, literárně-dramatický obor)

od 6. 9.


Zahájení výtvarných kurzů v budově ZUŠ, Ježkova 9

od 20. 9.

Zahájení výuky kroužků pod AZŠ na Mendlově nám. 9 – výtvarné tvoření, keramika, dramatický kroužek


28. 9.
 

Státní svátek

ŘÍJEN
 

27. 10.

Podzimní prázdniny

28. 10.

Státní svátek

29. 10.

Podzimní prázdniny


LISTOPAD
 

1. 11.

Výuka dle stanovených rozvrhů
 

17. 11.

Státní svátek


24. 11.
 

Žákovský večírek, začátek v 17.00 hod., Společenské centrum Brno-sever, Okružní 21, Brno
 

PROSINEC
 

14. 12.

Adventní koncert ZUŠ, začátek v 17.00 hod., kulturní sál Otakara Motejla, Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno
 

23. 12. - 2. 1.

Vánoční prázdniny


LEDEN
 

3. 1.

Výuka dle stanovených rozvrhů


10.-14. 1.

Přezkoušení žáků HO z hudební nauky (přezkoušení z HN se týká žáků s nedostačující docházkou)
 

31. 1.

Ukončení I. pololetí školního roku 2021/2022
 

ÚNOR
 

4. 2.

jednodenní pololetní prázdniny


7. 2.

Výuka dle stanovených rozvrhů
 

BŘEZEN
 

7. 3. - 11. 3.

Jarní prázdniny


14. 3.

Výuka dle stanovených rozvrhů
 

DUBEN
 

14. 4.

Velikonoční prázdniny
 

15. 4.
 

Státní svátek

18. 4.        

Státní svátek

19. 4.

Výuka dle stanovených rozvrhů


27. 4.

Absolventský koncert ZUŠ, začátek v 17.00 hod., Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno

28. 4.

Koncert populární hudby, začátek v 17.00 hod., Společenské centrum Brno-sever, Okružní 21, Brno
 

KVĚTEN
 

16.-19. 5.

Talentové zkoušky pro hudební, výtvarný a literárně-dramatický obor, ZUŠ, Ježkova 9, Brno


25. 5.

Jarní koncert ZUŠ, začátek v 17.30 hod., kulturní sál Otakara Motejla, Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno
 

30. 5. - 3. 6.

Postupové zkoušky žáků HO a přezkoušení žáků z hudební nauky (přezkoušení z HN se týká žáků s nedostatečnou docházkou)
 

ČERVEN
 

30. 6.

Ukončení školního roku 2021/2022