Virtuální prohlídka školy

Základní umělecká škola

           

Organizace školního roku 2020/2021

Upozornění:

Do odvolání jsou z důvodu zhoršující se epidemiologické situace zrušeny veškeré koncerty a žákovské večírky.

 

Dlouhodobě plánované koncerty 

Koncerty a výstavy se uskuteční, pouze pokud to dovolí epidemiologické podmínky.

8. 12. Adventní koncert, kulturní sál Otakara Motejla, Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno
29. – 30. 4. Absolventský koncert, Ditrichštejnský palác, Brno
13. 5. Jarní koncert, kulturní sál Otakara Motejla, Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno
konec května Výtvarná výstava

 


ZÁŘÍ
 

1. 9.

Zahájení  školního  roku 2020/2021

2. 9.


Zahájení výuky individuálních hodiny hry na nástroje a sólový zpěv

7. 9.

Zahájení kolektivní výuky (školní orchestr, hudební nauka, výtvarný obor ZUŠ)

14. 9.


Zahájení výtvarného kroužku a dramatického kroužku na Mendlově nám.

19. 9.

Veřejné vystoupení žáků cimbálové muziky pod vedením V. Halaše, Den Vína, SNP (venkovní vystoupení) pro Brno-sever


26. 9.
 

Veřejné vystoupení žáků hudebního oboru, Den seniorů, Louka – Brno –Lesná              (venkovní vystoupení) pro Brno -sever


28. 9.
 

Státní svátek

ŘÍJEN
 

26. - 27. 10.

V budově Školského komplexu na Mendlově nám. je ředitelkou školy vyhlášeno          ředitelské volno.

V budově ZUŠ, Ježkova 9, výuka dle rozvrhů

28. 10.

Státní svátek

29. - 30. 10.

Podzimní prázdniny


LISTOPAD
 

17. 11.

Státní svátek

18. 11.

Žákovský koncert ve Společenském centru Brno-sever (koncert se bude konat pouze za příznivých epidemiologických podmínek)       


PROSINEC
 

8. 12.

Adventní koncert, Kulturní sál Otakara Motejla, Kancelář veřejného ochránce práv,    Údolní 39, Brno ( koncert se bude konat pouze za příznivých epidemiologických               podmínek)

20. 12. - 21. 12.

V budově Školského komplexu na Mendlově nám. je ředitelkou školy vyhlášeno ředitelské volno.

V budově ZUŠ, Ježkova 9, výuka dle stanovených rozvrhů.

23. 12. - 3. 1.

Vánoční prázdniny


LEDEN
 

4. 1.

Výuka dle stanovených rozvrhů

6. 1. - 8. 1.


Komisionální přezkoušení žáků z hudební nauky, týká se žáků s nedostačující    docházkou.
 

28. 1.
 

Ukončení 1. pololetí školního roku 2020/2021

29. 1.

Jednodenní pololetní prázdniny
 

ÚNOR
 

1. 2.

Výuka dle stanovených rozvrhů


22. 2. - 28. 2.
 

Jarní prázdniny

BŘEZEN
 

30. 3.

Koncert populární hudby, Společenské centrum Brno-sever, Okružní 21, Brno (koncert se bude konat pouze za příznivých epidemiologických podmínek)


DUBEN
 

1. 4.

Velikonoční prázdniny
 

2. 4.
 

Státní svátek  (Velikonoční svátky)

5. 4.        

Státní svátek  (Velikonoční svátky)

6. 4.

Výuka dle stanovených rozvrhů

29. 4. - 30. 4.

Absolventský koncert  ( koncert se bude konat pouze za příznivých epidemiologických podmínek)


KVĚTEN
 

1. 5.

Státní svátek

8. 5.

Státní svátek


13. 5.
 

Jarní koncert, kulturní sál Otakara Motejla, Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno. ( koncert se bude konat pouze za příznivých epidemiologických podmínek)


 

17. 5.
 

Talentové zkoušky pro hudební obor a literárně-dramatický obor
 

20. 5.

Talentové zkoušky pro výtvarný obor

konec května

Výtvarná výstava, Dům U Tří knížat, Jánská 12, Brno (výstava se bude konat pouze za příznivých epidemiologických podmínek)


ČERVEN
 

1. 6. - 5. 6.


Ročníkové přezkoušení žáků hudebního oboru „postupové zkoušky“  a komisionální přezkoušení  žáků z hudební nauky  (přezkoušení se týká žáků HN, kteří mají             nedostačující docházku)
 

30. 6. 2020

Ukončení školního roku 2020/2021