Základní umělecká škola

         
 

Organizace školního roku 2018-2019

aktualizováno dne: 6. 3. 2019

Datum

Akce

3. 9. 2018                            


Zahájení školního roku 2018/2019

3. 9. 2018   


Domluva rozvrhů

Od 4. 9. 2018


Zahájení výuky hudebního oboru a výtvarného oboru a literárně-dramatického oboru                             

28. 9. 2018

Státní svátek (pátek)

28. 9. -30. 9. 2018


Soustředění žáků LDO, ZUŠ, Ježkova 9, Brno        

30. 9. 2018


Vystoupení žáků LDO, ZUŠ, Ježkova 9, Brno, CVČ Labyrint, Švermova 19, Brno-Bohunice, začátek představení v 17.00 hod.
 

1. 10. 2018


Výuka dle stanovených rozvrhů (pondělí)

23. 10. 2018


Koncert ZUŠ k výročí republiky, Společenské centrum Brno-sever, Okružní 21, Brno, začátek v 17.30 hod.
 

28. 10. 2018


Státní svátek (neděle)

29. – 30. 10. 2018

Podzimní prázdniny
 

31. 10. 2018
 

ZUŠ, Ježkova 9, výuka dle stanovených rozvrhů

13. 11. 2018
 

Žákovský večírek, ZUŠ, Ježkova 9, Brno, začátek v 17.30 hod.

21. - 23. 11. 2018

Ředitelské volno v budově  ZUŠ, Ježkova 9, Brno, z důvodu výměny oken a dveří.
 

21. - 23. 11. 2018

V budovách ZUŠ, Mendlovo nám. 1/3, 4 a Pionýrská 23, Brno, probíhá výuka dle stanovených rozvrhů.
 

26. 11. 2018

V budově ZUŠ, Ježkova 9, Brno, probíhá výuka dle stanovených rozvrhů.
 

5. 12. 2018
 

Žákovský večírek, ZUŠ, Ježkova 9, Brno, začátek v 17.30 hod.

12. 12. 2018
 

Vánoční koncert, koncertní sál Otakara Motejla, Údolní 39, Brno, začátek v 17.00 hod.

22. 12. 2018 – 2. 1. 2019
 

Vánoční prázdniny

3.  –  4. 1.  2019
 

Ředtielské volno

7. 1. 2019
 

Výuka dle stanovených rozvrhů

7. – 11. 1. 2019
 

Komisionální přezkoušení  žáků z hudební nauky

24. 1.2019
 

Žákovský večírek, ZUŠ, Ježkova 9, Brno, začátek v 17,30 hod.

31. 1. 2019
 

Ukončení 1. pololetí školního roku 2018/2019

1. 2. 2019
 

Jednodenní pololetní prázdniny (pátek)

11. – 15. 2. 2019
 

Jarní prázdniny

18. 2. 2019
 

Výuka dle stanovených rozvrhů 

23. 2. 2019
 

Festiválek Soubory pro soubory, Klub Leitnerova, určen žákům LDO ZUŠ Ježkova 9, Brno


3. 3. 2019
 

Setkání žáků LDO, Klub Leitnerova, začátek vystoupení pro veřejnost ve 14.30 hod.

13. 3. 2019
 

Koncert populární hudby, Společenské centrum Brno-sever, Okružní 21, Brno. Začátek koncertu v 17.30 hod.
 

1. - 26. 4. 2019

Výstava prací žáků výtvarného oboru v prostorách Dětské nemocnice, Černopolní 9, Brno
 

2. 4. 2019
 

Žákovský večírek,  ZUŠ, Ježkova 9,  Brno, začátek v 17,30 hod.

10. 4. 2019
 

Absolventský koncert, Křišťálový sál, začátek v 18.00 hod.

16. 4. 2019
 

Absolventský koncert, Křišťálový sál, začátek v 18.00 hod.

18. 4. 2019
 

Velikonoční prázdniny

19. 4. 2019
 

Státní svátek

22. 4. 2019
 

Pondělí velikonoční

23. 4. 2019
 

Výuka dle stanovených rozvrhů 

24. 4. 2019

Vystoupení žáků LDO, ZUŠ, Ježkova 9, v prostorách Dětské nemocnice, Černopolní 9, Brno
 

1. 5. 2019
 

Státní svátek (středa)

2. 5. 2019
 

Výuka dle stanovených rozvrhů


8. 5. 2019
 

Státní svátek (středa)

9. 5. 2019
 

Výuka dle stanovených rozvrhů

9. 5. 2019
 

Žákovský večírek, ZUŠ, Ježkova 9, Brno, začátek v 17,30 hod.

10. 5. 2019
 

Koncert cimbálové muziky pod vedením J. Hruškové, Společenské centrum Brno-sever, Okružní 21, Brno, začátek koncertu v 18.00 hod.
 

14. 5. 2019
 

Jarní koncert, koncertní sál Otakara Motejla, Údolní 39, Brno, začátek v 17.30 hod.

20. 5. 2019
 

Talentové zkoušky pro hudební obor a výtvarný obor  v budově ZUŠ, Ježkova 9, Brno

22. 5. 2019
 

Talentové zkoušky pro literárně-dramatický obor v budově ZUŠ, Ježkova 9, Brno

29. 5. - 1. 6. 2019

Výstava prací žáků výtvarného oboru v prostorách Sklepní galerie, Dům U Tří knížat, Jánská 12, brno
 

29. 5. 2019

Vernisáž výtvarné výstavy - viz výše.
 

3. – 7. 6. 2019
 

Žáci hudebního oboru – postupové zkoušky

Červen 2019
 

Výtvarná výstava

12. 6. 2019
 

Žákovský večírek, ZUŠ, Ježkova 9, Brno, začátek v 17,30 hod.

28. 6. 2019
 

Ukončení 2. pololetí školního roku 2018/2019

29. 6. – 1. 9. 2019
 

Letní prázdniny

2. 9. 2019
 

Zahájení školního roku 2019/2020