Vítejte na našich webových stránkách.Základní umělecká škola

         
 

Organizace školního roku 2017-2018

aktualizováno dne: 1.9.2017

Datum

Akce

4.9.2017

Zahájení školního roku 2017/2018

4.9.2017

Domluva rozvrhů

Od 5. 9. 2017

Zahájení výuky hudebního oboru (na obou pracovištích), literárně-dramatického
a výtvarného oboru (ZUŠ, Ježkova 9)

od 11. 9. 2017

Zahájení výuky hudební nauky, cimbálové muziky, školního orchestru, sborečku Křečci

od 18. 9. 2017

Zahájení výuky výtvarného oboru a dramatického (ZUŠ, Mendlovo nám. ¾)

28.9.2017

Státní svátek (čtvrtek)

29.9.2017

Výuka dle stanovených rozvrhů

26. – 27. 10. 2017

Podzimní prázdniny

28.10.2017

Státní svátek (sobota)

17.11.2017

státní svátek (pátek)

7.12.2017

Vánoční koncert, koncertní sál Otakara Motejla, Údolní 39, Brno, začátek v 17.00 hod.

23. 12. – 2. 1. 2018

Vánoční prázdniny

3.1.2018

Vyučování dle stanovených rozvrhů (středa)

8. - 12. 1. 2018

Komisionální přezkoušení žáků hudebního oboru z hudební nauky (týká se žáků,
kteří z jakéhokoliv důvodu nesplnili povinnou docházku)

24.1.2018

Vystoupení žáků LDO, Klub Leitnerka

31.1.2018

Ukončení 1. pololetí školního roku 2017/2018

1.2.2018

Výuka dle stanovených rozvrhů

2.2.2018

Jednodenní pololetní prázdniny

5. – 9. 2. 2018

Jarní prázdniny

12.2.2018

Výuka dle stanovených rozvrhů

25.2.2018

Vystoupení žáků LDO v Klubu Leitnerka, začátek vystoupení  v 15. hod.

29. – 30. 3. 2018

Velikonoční prázdniny

2.4.2018

Velikonoční pondělí

3.4.2018

Výuka dle stanovených rozvrhů

12.4.2018

Absolventský koncert –Pop music, Společenské centrum Brno-sever, Okružní 21, Brno, začátek v 17.00 hod.

17.4.2018

Absolventský koncert, Konzervatoř Brno, začátek v 18.00 hod.

   

16.5.2018

Talentové zkoušky pro literárně-dramatický obor, ZUŠ, Ježkova 9

1.5.2018

Státní svátek (úterý)

8.5.2018

Státní svátek (úterý)

17.5.2018

Jarní koncert, koncertní sál Otakara Motejla, Údolní 39, Brno, začátek v 17.30 hod.

21.5.2018

Talentové zkoušky pro hudební obor  ZUŠ, Ježkova 9

květen/červen 2018

Výtvarná výstava, Sklepní galerie, Dům U tří knížat, Jánská 12, Brno

 červen 2018

Vystoupení žáků LDO

4. – 8. 6. 2018

Komisionální postupové zkoušky žáků hudebního oboru

30.6.2018

Ukončení 2. pololetí školního roku 2017/2018

2. 7. – 31. 8. 2018

Letní prázdniny

3.9.2018

Zahájení školního roku 2018/2019