Základní umělecká škola

          

Organizace školního roku 2019/2020

2. 9. 2019

Zahájení  školního  roku 2019/2020

3. 9. 2019

Zahájení  individuální výuky (hry na nástroje, sólový zpěv)

9. 9. 2019

Zahájení výuky kolektivních předmětů

14. 9. 2019

Vystoupení žáků   Cimbálové muziky, nám. SNP,  Den vína

28. 9. 2019

Vystoupení žáků Brno – Lesná  (Louka), Den seniorů

24. 10. 2019

Žákovský večírek, ZUŠ, Ježkova 9, koncertní sál, začátek v 17.30 hod.

28. 10. 2019

Státní svátek

29. – 30. 10. 2019 

Podzimní prázdniny

31. 10. – 1. 11. 2019  

ZUŠ, Mendlovo nám. ředitelské volno

31. 10. – 1. 11. 2019 

ZUŠ, Ježkova 9, výuka dle domluvených rozvrhů              

4. 12. 2019

Žákovský večírek, ZUŠ, Ježkova 9, koncertní sál, začátek v 17.30 hod.

7. 12. 2019

Vánoční koncert ZUŠ Slunná, koncert se uskuteční v Konventu, ul. Vídeňská, vystoupí žáci Školního orchestru, generální zkouška v 15.00 hod, začátek koncertu v 16.00 hod.

10. 12. 2019

Vánoční koncert ZUŠ, Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, kulturní sál Otakara Motejla, začátek v 17.00 hod.

10. 12. 2019

Výuka žáků hudebního oboru na všech pracovištích ZUŠ, je z důvodu konání koncertu zrušena, náhradní forma je účast na koncertě. Ostatní obory mají výuku dle stanovených rozvrhů.

Prosinec 2019

Vystoupení žáků LDO, ZUŠ, Ježkova 9

23. 12.  – 3. 1. 2020 

Vánoční prázdniny

13. – 17. 1. 2020 

Komisionální přezkoušení žáků z hudební nauky

31. 1. 2020

Pololetní prázdniny

1. 2. 2020

Zahájení 2. pol. školního roku 2019/2020

17. – 23. 2. 2020 

Jarní prázdniny 

3. 3. 2020

Žákovský večírek, ZUŠ, Ježkova 9, koncertní sál, začátek v 17.30 hod.

Březen 2020

Koncert populární hudby, Společenské centrum Brno-sever, Okružní 21, Brno

Březen 2020

Vystoupení žáků LDO

6. 4. 2020

Žákovský večírek, ZUŠ, Ježkova 9, koncertní sál, začátek v 17.30 hod.

9. 4. 2020           

Velikonoční prázdniny

10. 4., 13. 4. 2020 

Státní svátek

14. 4. 2020

Výuka dle rozvrhu

Duben 2020

Vystoupení žáků LDO v mateřských školkách

Duben 2020

Absolventský koncert

Duben 2020

Výtvarná výstava v dětské nemocni, vystoupení žáků ZUŠ

1. 5. 2020

Státní svátek

8. 5. 2020

Státní svátek

14. 5. 2020

Talentové zkoušky pro výtvarný obor, ZUŠ, Ježkova 9, Brno

13. 5. 2020

Jarní koncert, Kancelář veřejného ochránce práv, kulturní sál Otakara Motejla, Údolní 39, Brno, začátek v 17.30 hod.

13. 5. 2020

Výuka  žáků hudební oboru je na všech pracovištích plošně zrušena, náhradní forma výuky je účast na koncertě.

18. 5. 2020

Talentové zkoušky pro hudební obor a literárně-dramatický obor, ZUŠ, Ježkova 9, Brno

25. - 31. 5. 2020

Výtvarná výstava prací žáků výtvarného oboru

27. 5. 2020

Vernisáž výtvarné výstavy


25. - 29. 5. 2020
 

Z důvodu konání výtvarné výstavy se plošně ruší na všech pracovištích ZUŠ výuka výtvarného oboru.

1. – 5. 6. 2020

Komisionální přezkoušení žáků z hudebního oboru.  Výuka žáků hudebního oboru je zrušena plošně na všech pracovištích. Výuka ostatních oboru dle rozvrhů.

Červen 2020

Vystoupení žáků LDO

30. 6. 2020

Ukončení školního roku 2019/2020