Virtuální prohlídka školy

Základní umělecká škola

           

Organizace školního roku 2022/2023

 

ZÁŘÍ
 

1. 9. 2022

Zahájení školního roku 2022/2023

od 19. 9. 2022

V budově na Mendlově nám. zahájení kroužků pro AZŠ


22. 9. 2022
 

Třídní přehrávka žáků M. Pokorného, ZUŠ, Ježkova 9, koncertní sál, začátek v 17.00 hod.

24. 9. 2022
 

Veřejné vystoupení ke Dni seniorů, Louka, Brno-sever

ŘÍJEN
 

19. 10. 2022

Třídní přehrávka žáků H. Fendrychové, Společenské centrum Brno – sever,  Okružní 21, začátek v 18.00 hod.

24. 10. 2022
 
V budově Školského komplexu na Mendlově nám. je ředitelkou školy uděleno ředitelské volno, budova je uzavřena.
V budově ZUŠ, Ježkova 9 je výuka dle stanovených rozvrhů.
25. 10. 2022 V budově Školského komplexu na Mendlově nám. je ředitelkou školy uděleno ředitelské volno, budova je uzavřena.
V budově ZUŠ, Ježkova 9 je výuka dle stanovených rozvrhů.

26. 10. 2022
 

Podzimní prázdniny

27. 10. 2022
 

Podzimní prázdniny

28. 10. 2022
 

Státní svátek

LISTOPAD
 

9. 11. 2022
 

Žákovský večírek, koncertní sál ZUŠ, začátek v 17.30 hod.

17. 11. 2022

Státní svátek


PROSINEC
 

7. 12. 2022

Žákovský večírek, koncertní sál ZUŠ, začátek v 17.30 hod.
 

12. 12. 2022

Vánoční koncert, kulturní sál, Otakara Motejla, Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno, začátek v 17.00 hod.


14. 12. 2022
 

Vánoční koncert žáků H. Fendrychové, Společenské centrum Brno – sever, Okružní 21, Brno, začátek v 17.30 hod.

15. 12. 2022
 

Vánoční vystoupení sborečku pod vedením K. Zenklové

23.12 – 2.1. 2023
 

Vánoční prázdniny

LEDEN
 

1. 1. 2023

Státní svátek


9. 1. 2023

Komisionální přezkoušení žáků hudební nauky, týká se pouze žáků s nedostatečnou docházkou. ZUŠ, Ježkova 9
 

11. 1. 2023

Komisionální přezkoušení žáků hudební nauky, týká se pouze žáků s nedostatečnou docházkou. ZUŠ, Ježkova 9
 

12. 1. 2023
 

Komisionální přezkoušení žáků hudební nauky, týká se pouze žáků s nedostatečnou docházkou. ZUŠ, Mendlovo nám.

25. 1. 2023
 

Žákovský večírek, koncertní sál ZUŠ, začátek v 17.30 hod.

31. 1. 2023
 

Ukončení prvního 1. pololetí školního roku 2022/2023

ÚNOR
 

3. 2. 2023

Jednodenní pololetní prázdniny


BŘEZEN
 

13. 3. – 19. 3. 2023

Jarní prázdniny


DUBEN
 

5. 4. 2023

Žákovský večírek, koncertní sál ZUŠ, začátek v 17.30 hod.
 

6. 4. 2023
 

Velikonoční prázdniny

7. 4. 2023

Státní svátek

10. 4. 2023

Státní svátek


26. 4. 2023
 

Koncert populární hudby, Společenské centrum Brno – sever, Okružní 21, Brno

KVĚTEN
 

1. 5. 2023

Státní svátek


8. 5. 2023

Státní svátek
 

10. 5. 2023

Absolventský koncert, Dietrichteinský palác, Zelný trh 8, Brno, začátek v 18.00 hod.
 

15. 5. 2023
 

Talentové zkoušky z hudebního a literárně-dramatického oboru pro školní rok 2023/2024, ZUŠ, Ježkova 9

18. 5. 2023
 

Talentové zkoušky z výtvarného oboru pro školní rok 2023/2024, ZUŠ, Ježkova 9

24. 5. 2023
 

Jarní koncert, kulturní sál Otakara Motejla, Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno, začátek v 17.30 hod.

24.-27. 5. 2023

Výtvarná výstava v prostorách Divadla Koráb, Dům U tří knížat, Jánská 12, Brno

ČERVEN
 

5. – 9. 6. 2023
 

Ročníkové postupové přezkoušení žáků hudebního oboru a přezkoušení žáků z hudebního nauky , kteří mají nedostatečnou docházku

14. 6. 2023
 

Žákovský večírek, koncertní sál ZUŠ, začátek v 17.30 hod.

Od 14. 6. 2023

Prezenční výuka ZUŠ v budově na Mendlově nám. bude od druhé poloviny června 2023 zrušena – náhradní forma výuky bude zajištěna distančně, návštěvou výstav, divadelních představení, workshopů a jiné.

Výuka v budově ZUŠ, Ježkova 9, pokračuje prezenčně až do 30. 6. 2023.


30. 6. 2023
 

Ukončení 2. pololetí školního roku 2022/2023