Vítejte na našich webových stránkách.Základní umělecká škola

         
 

Organizace školního roku 2018-2019

aktualizováno dne: 30.6.2018

Datum

Akce

29. 8.- 3. 9. 2018 

domluva rozvrhů (telefonicky s vyučujícími  hudebního oboru)

3. 9.2018

zahájení školního roku 2018/2019, domluva rozvrhů

3.9.2018

zahájení výuky cimbálové muziky p. uč. J. Hruškové  (dle předchozí  domluvy s vyučující)

od 4. 9. 2018 

zahájení individuální  výuky žáků na všech pracovištích ZUŠ

od 4. 9. 2018 

zahájení výuky výtvarného oboru, ZUŠ, Ježkova 9, Brno 

od 5. 9. 2018

zahájení výuky literárně-dramatického oboru, ZUŠ, Ježkova 9, Brno

od 5. 9. 2018 

zahájení výuky hudební nauky, ZUŠ, Ježkova 9, Brno 

od 6. 9. 2018 

zahájení výuky sborečku  Křečci, uč. č. 4, 15.30- 16.15 hod. 

od 10. 9. 2018

zahájení výuky výtvarného a dramatického  oboru, ZUŠ, Mendlovo  nám. 1/3, 4, Brno

od 11. 9. 2018 

zahájení výuky školního orchestru

od 13. 9. 2018

zahájení výuky hudební nauky, ZUŠ, Mendlovo nám 1/3, 4, Brno

od 13. 9. 2018

zahájení výuky cimbálové muziky – mladší žáci, uč. č. 13, 15.00 -16.00 hod., ZUŠ, Ježkova 9, Brno