Anglická základní škola

        
        

Přijďte s předškoláky zažít opravdovou školu

I v letošním roce má Anglická základní škola na Školském komplexu na Mendlově náměstí v Brně pro předškoláky a jejich rodiče připravený projekt „Těšíme se do školy“. V rámci tohoto projektu se přihlášení předškoláci podívají do naší školy a zažijí školní prostředí na vlastní kůži. Předškoláky čeká celá řada „školních“ aktivit, které budou plnit pod vedením paní učitelek.

Rodiče, kteří si zvolí Anglickou základní školu na našem komplexu, mají pro svého budoucího prvňáčka na výběr ze dvou studijních programů. V rámci programu CLIL se angličtina vyučuje už od první třídy a je zároveň integrována i do jiných předmětů, například do výtvarné výchovy nebo pracovních činností. Jedenkrát týdně je ve vyučování přítomen rodilý mluvčí.  Angličtinu mají naši žáci také každé odpoledne ve školní družině, která je v provozu od 6.45 do 16.30.

Druhým studijním programem, který naše škola nabízí, je bilingvní třída, kde jsou vybrané nejazykové předměty vyučovány v angličtině již od první třídy. V hodinách je přítomen zároveň český vyučující i rodilý mluvčí. Pro studium jsou využívány české učebnice doplněné o další tituly či pracovní listy v angličtině.

Výuka na Anglické základní škole začíná až v 8.55, žáci nosí uniformy a v jedné třídě není více než 16 žáků. Děti mohou také navštěvovat jazykové, sportovní, hudební nebo výtvarné kroužky. Vyučování zpestřují aktivity jako bruslení, plavání nebo škola v přírodě.

Náš projekt „Těšíme se do školy“ každoročně předškolákům ukazuje, jaké to je být školákem na Anglické základní škole.

Talentové zkoušky a zápis do 1. třídy anglické ZŠ pro školní rok 2020/21

Nabízíme dva vzdělávací programy:

1. Program CLIL (třída CLIL)

2. Program bilingvního vzdělávání (bilingvní třída)

Více o programu CLIL se můžete dočíst zde.

Podrobnosti o bilingvní třídě naleznete zde.

 

Talentové zkoušky jsou stejné pro třídu CLIL i pro bilingvní třídu.


Nejsme spádová škola, proto můžeme přijímat žáky bez ohledu na jejich trvalé bydliště.

 

Kontakt: 

kontaktní osoba - Mgr. Irena Janíčková, tel. 777 123 780, janickova@skolskykomplex.cz

Budeme rádi, pokud se před konáním zápisu přijdete do AZŠ podívat a přesvědčíte se osobně o našich kvalitách.

V naší ZŠ si můžete domluvit i individuální schůzku nahrazující „Den otevřených dveří“.

Informační leták ke stažení zde.

obsah talentové koušky ke stažení ZDE