Virtuální prohlídka školy

Školský komplex na Mendlově náměstí v Brně

 
    
 

 

Školní jídelna

Provozní řád školní jídelny-výdejna Rybkova 1

Provozní řád školní jídelny a výdejny Mendlovo náměstí

Stravování žáků je zajištěno ve školní jídelně s vlastní kuchyní, kde se stravují pouze naši žáci, studenti a zaměstnanci (vč. SPGŠ v budově na adrese Rybkova 1). Naše kuchyně vaří také pro Konzervatoř Brno se sídlem na tř. Kpt. Jaroše, kam dovážíme hotová jídla.

Žáci si mohou denně vybírat ze tří druhů hlavních jídel, které si objednávají na terminálu čipovými kartami. Cena oběda je pro jednotlivé žáky stanovena v souladu s aktuální vyhláškou o školním stavování. Od 1.2. 2023 je cena oběda pro žáky AZŠ stanovena na 47,- Kč, pro žáky I. NZG, G JGM a SPGŠ na 50,- Kč a pro dospělé 50,- Kč.

Cenu obědů je možno hradit osobně u vedoucí školní jídelny nebo bezhotovostní formou na:


účet číslo: 372681353/0300
Variabilní symbol je rodné číslo strávníka.

 

Vedoucí školní jídelny: Lubor Mazel

Stravenkářka: Petra Paseková

Email: jidelna@skolskykomplex.cz
Mobil: 774 780 432
Telefon: +420 543 211 790  klapka: 126 Objednávání pouze 11.15–12.45 hod
Objednávat stravu lze nejpozději dva pracovní dny předem do 14.00 hod.
(Prázdniny a ředitelská volna se počítají jako nepracovní den.)

Informace o označování alergenů ve školní jídelně

S odvoláním se na legislativu EU- 2000/13 do 13.12.2014 a následně nahrazenou 1169/2011 EU článek 21. ČR- vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin, musí být součástí jídelního lístku od 13. 12. 2014 i informace o alergenech obsažených v jídle.

Nařízení ukládá povinnost vyznačit u nebalených potravin (mezi které, dle článku 1 odst. 3 nařízení, patří i pokrmy) na viditelném místě písemný výčet stanovených alergenů obsažených v nabízených pokrmech (včetně nápojů). Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren apod.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník, nebo zákonný zástupce uhlídat sám. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační, jako každý výrobce potravin a pokrmů. Školní stravování zajišťuje stravování dětí podle jednotlivých věkových kategorií a výživových norem.                                                                             

Nelze spojovat či zaměňovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.

Naše školní jídelna bude tuto informaci zveřejňovat od pondělí 15. prosince 2014.    

Označení přítomnosti alergenu bude na  internetovém  jídelním lístku za každým pokrmem v patřičném sloupci formou číselného kódu alergenu. Legenda alergenů bude vždy při objednávání stravy viditelně zobrazena.

Při objednávání na elektronických terminálech bude informace zveřejněna v tištěné podobě jídelního lístku na nástěnce a to včetně legendy.

Ten kdo netrpí alergií na některé potraviny, se značením nemusí zabývat. Bližší informace Vám poskytnou pracovníci naší kuchyně.

Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/2011 EU

Seznam alergenů k dispozici zde.

Školní automat Happysnack na zdravou svačinku

Není novinkou, že v rámci projektu „Mléko do škol“ je na Anglické základní škole nainstalován automat na mléčné výrobky pro žáky školy, který nabízí i částečně dotované produkty.

Od ledna 2020 jsou v nabídce ochucená mléka – Kravíky – od českého výrobce Mlékárna Hlinsko, a.s. Mléka různých příchutí jsou trvanlivá a balená v pohodlné krabičce s brčkem. Tyto výrobky jsou částečně dotované a lze je vybírat pouze ze školního automatu Happysnack s doplatkem žáka 10,- Kč. Výše doplatku je stanovena výměrem Ministerstva financí. Každý žák má nárok na jedno ochucené mléko za dotovanou cenu v jednom dni.

Všechny informace k projektu nejdete na webových stránkách www.happysnack.cz.

 

Fotogalerie: Stravování

Záznamy: 1 - 7 ze 19
1 | 2 | 3 >>