Přijímací řízení SPgŠ

Vyhlášení přijímacího řízení na střední pedagogickou školu

 

Studijní obory a kritéria přijímacího řízení na střední pedagogickou školu

Předškolní a mimoškolní pedagogika (kód studia: 75-31-M/01)

 • Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 52
 • Roční školné: 20 000 Kč

 

Kritéria přijímacího řízení na střední pedagogickou školu

Kritéria přijímacího řízení na střední pedagogickou školu - podrobné informace

Potvrzení o zdravotní způsobilosti

Potvrzení o logopedickém vyšetření

Přehled studijních oborů

Přihláška ke studiu SPgŠ denní čtyřleté

 

Školní informační Bulletin 2020

 

Přijímací řízení I. NZG

Vyhlášení přijímacího řízení na I. Německé zemské gymnasium

 

Studijní obory a kritéria přijímacího řízení na I. Německé zemské gymnasium

Denní osmileté studium na I. Německém zemském gymnasiu (kód studia: 79-41-K/81)

 • Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 26
 • Roční školné: 20 000 Kč

Denní čtyřleté studium na I. Německém zemském gymnasiu (kód studia: 79-41-K/41)

 • Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 16
 • Roční školné: 20 000 Kč

 

Kritéria přijímacího řízení na I. Německé zemské gymnasium

Přehled studijních oborů

Přihláška ke studiu I. NZG denní osmileté

Přihláška ke studiu I. NZG denní čtyřleté

 

Školní informační Bulletin 2020

Přijímací řízení G JGM

Vyhlášení přijímacího řízení na Gymnázium J. G. Mendela

 

Studijní obory a kritéria přijímacího řízení na Gymnázium J. G. Mendela

Denní osmileté studium na Gymnáziu J. G. Mendela (kód studia: 79-41-K/81)

 • Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 42
 • Roční školné: 20 000 Kč

Denní šestileté studium na Gymnáziu J. G. Mendela (kód studia: 79-41-K/61)

 • Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 26
 • Roční školné: 20 000 Kč

Denní čtyřleté studium na Gymnáziu J. G. Mendela (kód studia: 79-41-K/41

 • Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 10
 • Roční školné: 20 000 Kč

 

Kritéria přijímacího řízení na Gymnázium J. G. Mendela

Přehled studijních oborů

Přihláška ke studiu G JGM denní osmileté

Přihláška ke studiu G JGM denní šestileté

Přihláška ke studiu G JGM denní čtyřleté

 

Školní informační Bulletin 2020