Virtuální prohlídka školy

 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ
NA STŘEDNÍ PEDAGOGICKOU ŠKOLU
PŘI I. NĚMECKÉM ZEMSKÉM GYMNASIU
PRO STUDIUM VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

 

Učební plány studijních oborů na Školském komplexu

Vyhlášení přijímacího řízení na I. Německé zemské gymnasium

 

STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA
OBOR: PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA

Přijímací řízení na čtyřletý obor na střední pedagogickou školu (Předškolní a mimoškolní pedagogika) proběhne na základě přijímací zkoušky v termínech stanovených MŠMT, tedy 12. a 13. dubna 2021 3. a 4. května 2021, na základě školní přijímací zkoušky (tzv. ověření talentu) a dále na základě dalších kritérií uvedených v dokumentu níže. Školní přijímací zkouška se bude konat ve stejný den, kdy se uchazeč dostaví k jednotné přijímací zkoušce.

Kritéria přijímacího řízení 4letý obor SPgŠ

Kritéria školní přijímací zkoušky 4letý obor SPgŠ

Termín pro podání přihlášky: do 1. března 2021.

Nezbytná součást přihlášky na střední pedagogickou školu: Potvrzení o zdravotní způsobilosti a Potvrzení o logopedickém vyšetření.

Řádně vyplněnou PŘIHLÁŠKU KE VZDĚLÁVÁNÍ – STUDIU ve střední škole včetně nezbytných příloh a dalších případných příloh mohou uchazeči nebo jejich zákonní zástupci odevzdat přímo v budově střední pedagogické školy na Pionýrské 23 paní asistentce Dosedělové (v přízemí napravo od vrátnice) v době od 9.00 do 15.30 hod., a to i v době jarních prázdnin. Přihlášku je možné zaslat také korespondenčně na adresu školy, avšak pokud v ní budou nesrovnalosti, potom bude nutné, aby se zákonný zástupce uchazeče (popř. uchazeč) dostavil osobně a nesrovnalosti napravil.

Přihláška ke studiu 4letý obor SPgŠ

Potvrzení o zdravotní způsobilosti

Potvrzení o logopedickém vyšetření

Bližší informace k vyplnění přihlášky a k jednotným přijímacím zkouškám naleznete na webových stránkách CERMAT.

Školné na naší škole zůstává stejné jako v předchozích letech, tedy 20000 Kč/jeden školní rok.

V případě dalších dotazů se na nás můžete obrátit:

  • Telefonicky: 774 725 813 nebo 775 289 275
  • E-mailem: spgs@skolskykomplex.cz

 

 

Zajímají vás i přijímací řízení na další školy Školského komplexu?

Přijímací řízení na I. Německé zemské gymnasium

Přijímací řízení na Gymnázium J. G. Mendela