Virtuální prohlídka školy

Přijímací řízení SPgŠ

AKTUALIZACE K 19. 1. 2021

Přijímací řízení na čtyřletý obor na střední pedagogickou školu proběhne na základě přijímací zkoušky v termínech stanovených MŠMT, tedy 12. a 13. dubna 2021, na základě školní přijímací zkoušky (tzv. ověření talentu) a dále na základě dalších kritérií uvedených v dokumentu níže. Školní přijímací zkouška se bude konat ve stejný den, kdy se uchazeč dostaví k jednotné přijímací zkoušce.

Kritéria přijímacího řízení 4letý obor SPgŠ

Kritéria školního přijímací zkoušky 4letý obor SPgŠ

Potvrzení o zdravotní způsobilosti

Potvrzení o logopedickém vyšetření

 

Termín pro podání přihlášky pro první kolo zůstává zachován na 1. března 2021.

Školné na naší škole zůstává pro všechny obory stejné jako v předchozích letech, tedy 20000 Kč/jeden školní rok.

V přílohách níže přikládáme týdenní časové dotace vyučovaných předmětů v jednotlivých oborech, abyste si mohli udělat představu o obsahové profilaci daných oborů.

Učební plán SPgŠ

 

 

 

Přijímací řízení I. NZG

AKTUALIZACE K 19. 1. 2021

Přijímací řízení na osmiletý obor I. Německého zemského gymnasia proběhne na základě jednotné přijímací zkoušky v termínech stanovených MŠMT, tedy 14. a 15. dubna 2021, a dále na základě dalších kritérií uvedených v dokumentu níže.

Kritéria přijímacího řízení pro 8letý obor I. NZG

 

Přijímací řízení na čtyřletý obor I. Německého zemského gymnasia proběhne na základě jednotné přijímací zkoušky v termínech stanovených MŠMT, tedy 12. a 13. dubna 2021, a dále na základě dalších kritérií uvedených v dokumentu níže.

Kritéria přijímacího řízení pro 4letý obor I. NZG

 

Termín pro podání přihlášky pro první kolo zůstává zachován na 1. března 2021.

Školné na naší škole zůstává pro všechny obory stejné jako v předchozích letech, tedy 20000 Kč/jeden školní rok.

V přílohách níže přikládáme týdenní časové dotace vyučovaných předmětů v jednotlivých oborech, abyste si mohli udělat představu o obsahové profilaci daných oborů.

 

Učební plán 4letý obor I. NZG

Učební plán 8letý obor I. NZG

Přijímací řízení G JGM

AKTUALIZACE K 19. 1. 2021

Přijímací řízení na osmiletý obor Gymnázia J. G. Mendela proběhne na základě jednotné přijímací zkoušky v termínech stanovených MŠMT, tedy 14. a 15. dubna 2021, a dále na základě dalších kritérií uvedených v dokumentu níže.

Kritéria přijímacího řízení na 8letý obor G JGM

 

Přijímací řízení na šestiletý obor Gymnázia J. G. Mendela proběhne na základě jednotné přijímací zkoušky v termínech stanovených MŠMT, tedy 14. a 15. dubna 2021, a dále na základě dalších kritérií uvedených v dokumentu níže.

Kritéria přijímacího řízení na 6letý obor G JGM

 

Přijímací řízení na čtyřletý obor Gymnázia J. G. Mendela proběhne na základě jednotné přijímací zkoušky v termínech stanovených MŠMT, tedy 12. a 13. dubna 2021,a dále na základě dalších kritérií uvedených v dokumentu níže.

Kritéria přijímacího řízení na 4letý obor G JGM

 

Termín pro podání přihlášky pro první kolo zůstává zachován na 1. března 2021.

Školné na naší škole zůstává pro všechny obory stejné jako v předchozích letech, tedy 20000 Kč/jeden školní rok.

V přílohách níže přikládáme týdenní časové dotace vyučovaných předmětů v jednotlivých oborech, abyste si mohli udělat představu o obsahové profilaci daných oborů.

Učební plán 4letý obor G JGM

Učební plán 6letý obor G JGM

Učební plán 8letý obor G JGM