Virtuální prohlídka školy

Střední pedagogická škola

 

   

      
  
 

 

Informace k přijímacímu řízení na střední pedagogickou školu při I. Německém zemském gymnasiu pro studium ve školním roce 2023/2024

Dny otevřených dveří pro zájemce o střední pedagogickou školu se konají v prostorách Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně, Veveří 331/95, Brno v těchto termínech:

 • Pátek 25. 11. 2022 od 15 do 18 hod.
 • Sobota 11. 2. 2023 od 9 do 12 hod.
 • Úterý 14. 2. 2023 od 15 do 18 hod.

Obor vzdělávání: 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 26

Výše školného: 24 000 Kč ročně

Kritéria přijímacího řízení ZDE

Kritéria přijímacího řízení – školní přijímací zkouška ZDE

Přihláška ke studiu na střední pedagogickou školu ZDE

Formulář potvrzení zdravotní způsobilosti ZDE

Řádně vyplněnou přihlášku ke vzdělávání – studiu ve střední škole mohou uchazeči nebo jejich zákonní zástupci odevzdat přímo v budově v prostorách Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně, Veveří 331/95, Brno paní asistentce Zimek Kuželové (budova A, přízemí, dveře č. 139) do 1. března 2023 včetně v době od 7.30 do 15.30 hod. nebo zaslat korespondenčně na adresu školy.

Přijímací řízení na čtyřletý obor střední pedagogické školy proběhne na základě jednotné přijímací zkoušky v termínech stanovených MŠMT, tedy 13. a 14. dubna 2023, na základě školní přijímací zkoušky konané 18. dubna 2023, a dále na základě dalších kritérií uvedených v dokumentech výše.

OVĚŘENÍ DOVEDNOSTÍ Z TĚLESNÉ VÝCHOVY A HUDEBNÍ VÝCHOVY, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA NAŠI SPGŠ

V minulých letech jsme se setkali s tím, že by uchazeči o studium na naší střední pedagogické škole rádi přesněji věděli, jak probíhá ověření talentu z tělesné a hudební výchovy. Z tohoto důvodu jsme pro zájemce připravili ukázkové lekce s možností vyzkoušení dovedností z těchto dvou předmětů.

Tělesná výchova

Ve školním roce 2022/2023 se prezenční nácvik základních pohybových dovedností k ověření talentu z tělesné výchovy koná v termínech:

 • úterý 6. 12. 2022 v době od 16.00 do 17.00 hod. obsazeno
 • čtvrtek 26. 1. 2023 v době od 16.00 do 17.00 hod. obsazeno
 • čtvrtek 23. 2. 2023 v době od 16.00 do 17.00 hod. obsazeno

V uvedených termínech se zájemci dostaví do budovy I. Německého zemského gymnasia na Mendlově nám. 1/3, 4 a přímo v tělocvičně si mohou vyzkoušet, jak bude tato část školní přijímací zkoušky probíhat.

Konkrétně bude možné nacvičit člunkový běh, správné házení a chytání volejbalového míče, kotoul vpřed a kotoul vzad.

Je nutné, aby si uchazeč vzal s sebou cvičební úbor a vhodnou sálovou obuv do tělocvičny.

Při prezenčním nácviku bude nutné dodržovat všechny aktuálně platné hygienické předpisy.

Zájemce, který se tohoto nácviku zúčastní, uhradí účastnický poplatek 100 Kč na místě.

Hudební výchova

Prezenční nácvik základních dovedností k ověření talentu z hudební výchovy se bude konat v termínech:

 • čtvrtek 8. 12. 2022 v době od 15.00 do 16.00 hod. obsazeno
 • úterý 17. 1. 2023 v době od 15.00 do 16.00 hod. obsazeno
 • úterý 21. 2. 2023 v době od 15.00 do 16.00 hod. obsazeno
 • úterý 28. 2. 2023 v době od 15.00 do 16.00 hod. obsazeno
 • úterý 21. 3. 2023 v době od 15.00 do 16.00 hod. obsazeno

V uvedených termínech se zájemci o vyzkoušení jednotlivých disciplín, které jsou součástí ověřování talentu z hudební výchovy, dostaví na FAST VUT, ulice Veveří 95, do budovy C,  učebny č.  C304.

Uchazeči si budou moct vyzkoušet jednotlivé části školní přijímací zkoušky z hudební výchovy.

 • V pěvecké disciplíně si uchazeč zkusí zazpívat píseň ve dvou tóninách,
 • v disciplíně hudebního cítění si ověří schopnost rozpoznat durový a mollový akord a interpretovat slyšený rytmus,
 • v disciplíně instrumentální procvičí orientaci v houslovém a basovém klíčí při určování not. Uchazeč si rovněž může vyzkoušet hru na nástroj, pokud nebude hrát na klavír, přinese si vlastní nástroj (flétna, kytara, …).

Uchazeč tak získá představu o průběhu příjímací zkoušky z hudební výchovy a zároveň dostane i zpětnou vazbu od pedagoga, jak se v jednotlivých disciplínách orientuje.

Také zde zájemce, který se tohoto nácviku zúčastní, uhradí účastnický poplatek 100 Kč na místě.

Na tyto termíny je nutné se předem přihlásit, a to buď telefonicky na tel. čísle 774 725 813, nebo mailem na adrese spgs@skolskykomplex.cz.

 

 

Důležité termíny

25.11.2022 (PÁ) 15.00–18.00 Den otevřených dveří
11.02.2023 (SO) 9.00–12.00 Den otevřených dveří
14.02.2023 (ÚT) 15.00–18.00 Den otevřených dveří
01.03.2023 včetně (ST)   Odevzdání přihlášek ke vzdělávání ve SŠ
13.04.2023 (ČT)   Přijímací řízení: jednotné přijímací zkoušky pro čtyřletý obor na SPGŠ
– 1. řádný termín 1. kola
14.04.2023 (PÁ)   Přijímací řízení: jednotné přijímací zkoušky pro čtyřletý obor na SPGŠ
– 2. řádný termín 1. kola
18.04.2023 (ÚT)   Přijímací řízzení: školní přijímací zkouška pro čtyřletý obor na SPGŠ
–  termín 1. kola
10.05.2023 (ST)   říjímací řízení: náhradní termín za 1. řádný termín 1. kola (všechny obory)
11.05.2023 (ČT)   Příjímací řízení: náhradní termín za 2. řádný termín 1. kola (všechny obory)

Informace k přijímacímu řízení na další součásti Školského komplexu

Přehled studijních oborů na Školském komplexu naleznete včetně jednotlivých učebních plánů ZDE.

Informace o přijímacím řízení na Gymnázium J. G. Mendela najdete ZDE.

Informace o přijímacím řízení na I. Německé zemské gymnasium najdete ZDE.