Virtuální prohlídka školy

Střední pedagogická škola

 

   

      
  
 

Informace k přijímacímu řízení na střední pedagogickou školu
při I. Německém zemském gymnasiu pro studium ve školním roce 2022/2023

V případě přijetí uchazeče na naši školu můžete uzavřít Smlouvu o studiu osobně v budově na Mendlově nám. 1/3, 4 v Brně u paní Svobodové, a to od 3. 5. 2022 v pracovní dny od 8.30 do 14.30 hod. (popřípadě si můžete s paní Svobodovou telefonicky domluvit termín na čísle 543 211 790), nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů v 1. kole (tedy do 12. 5. 2022).

Při uzavření Smlouvy o studiu je splatné zápisné ve výši 2000 Kč a první splátka školného ve výši 11000 Kč (obojí pouze v hotovosti). Dále je nutné vzít s sebou zápisový lístek.

Doporučujeme Vám, abyste si dopředu před uzavřením Smlouvy vytiskli Osobní list žáka, který najdete v sekci Formuláře a dokumenty (výrazně to časově zkrátí vyřízení administrativních náležitostí).
Obor vzdělávání: 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Výsledky 1. kola přijímacího řízení najdete zde

  • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 28
  • Výše školného: 22 000 Kč ročně
  • Kritéria přijímacího řízení ZDE
  • Kritéria přijímacího řízení – školní přijímací zkouška ZDE
  • Přihláška ke studiu na střední pedagogickou školu ZDE
  • Formulář potvrzení zdravotní způsobilosti ZDE

Řádně vyplněnou přihlášku ke vzdělávání – studiu ve střední škole mohou uchazeči nebo jejich zákonní zástupci odevzdat přímo v budově střední pedagogické školy na Pionýrské 23 paní asistentce Dosedělové (v přízemí napravo od vrátnice) do 1. března 2022 včetně v době od 7.30 do 15.30 hod. nebo zaslat korespondenčně na adresu školy.

Přijímací řízení na čtyřletý obor střední pedagogické školy proběhne na základě jednotné přijímací zkoušky v termínech stanovených MŠMT, tedy 12. a 13. dubna 2022, a dále na základě dalších kritérií uvedených v dokumentech výše.

 

INFORMACE K OVĚŘENÍ TALENTU Z TĚLESNÉ VÝCHOVY (SOUČÁST ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY)

V minulých letech jsme se setkali s tím, že by uchazeči rádi přesněji věděli, jak probíhá ověření talentu z tělesné výchovy. Z toho důvodu uspořádáme v letošním školním roce prezenční nácvik základních pohybových dovedností k ověření talentu z tělesné výchovy, a to v termínech:

  • úterý 15. 2. 2022 od 15.00 do 15.45 hod.
  • čtvrtek 24. 2. 2022 od 15.00 do 15.45 hod.

V uvedených termínech uchazeči mohou přijít do budovy školy a přímo v tělocvičně si vyzkoušet, jak bude tato část školní přijímací zkoušky probíhat – konkrétně bude možné nacvičit člunkový běh, házení volejbalovým míčem a chytání, kotoul vpřed a kotoul vzad.

Je nutné, aby si uchazeč vzal s sebou cvičební úbor a vhodnou sálovou obuv do tělocvičny. Dále uchazeč, který se tohoto nácviku zúčastní, uhradí poplatek 100 Kč.

Při prezenčním nácviku bude nutné dodržovat všechny aktuálně platné hygienické předpisy.

Na tyto termíny není nutné se předem přihlašovat, stačí se v uvedenou dobu dostavit na místo konání.

 

Můžete se také podívat na instruktážní video ke školní přijímací zkoušce z tělesné výchovy:

Informace k přijímacímu řízení na další součásti Školského komplexu
  • Přehled studijních oborů na Školském komplexu naleznete zde.