Vítejte na našich webových stránkách.Střední pedagogická škola

     
    

I. Německé zemské gymnasium otevírá tyto studijní obory

Střední pedagogická škola (1.–4. ročník): lze zahájit po úspěšném ukončení 9. ročníku ZŠ.

Kód studia: 75-31-M/01 – Předškolní a mimoškolní pedagogika
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 52 žáků
Roční školné: 20 000 Kč

      

Kritéria přijímací zkoušky na SPgŠ 2019/2020

 Kritéria příjimací zkoušky na SPgŠ podrobně 2019/2020 

Přihláška ke studiu SPgŠ denní čtyřleté studium

 Potvrzení zdravotní způsobilosti

Potvrzení zdravotní způsobilosti LOGOPEDIE

Čtyřleté studium (1.–4. ročník) lze zahájit po úspěšném ukončení 9. ročníku ZŠ.

Kód studia: 79-41-K/41
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 12 žáků
Roční školné: 20 000 Kč

       

Kritéria přijímací zkoušky na I. NZG 2019/2020

Přihláška ke studiu I. NZG denní čtyřleté studium

Osmileté studium (prima–oktáva) lze zahájit po úspěšném ukončení 5. ročníku ZŠ. 

Kód studia: 79-41-K/81
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 26 žáků
Roční školné: 20 000 Kč

           

Kritéria přijímací zkoušky na I. NZG 2019/2020

Přihláška ke studiu I. NZG denní osmileté studium

              Školní bulletin 2019 se všemi potřebnými informacemi si můžete stáhnout zde.

Gymnázium J. G. Mendela otevírá tyto studijní obory

Čtyřleté studium  (1. – 4. ročník) lze zahájit po úspěšném ukončení 9. ročníku ZŠ.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 16 žáků
Kód studia: 79-41-K/41
Roční školné: 20 000 Kč

 

Kritéria přijímací zkoušky na GJGM 2019/2020

Přihláška ke studiu GJGM denní čtyřleté studium

Šestileté studium (I.–VI. ročník) lze zahájit po úspěšném ukončení 7. ročníku ZŠ.

Kód studia: 79-41-K/61
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 26 žáků
Roční školné: 20 000 Kč

 

Kritéria přijímací zkoušky na GJGM 2019/2020

Přihláška ke studiu GJGM denní šestileté studium

Osmileté studium (prima – oktáva) lze zahájit po úspěšném ukončení 5. ročníku ZŠ.

Kód studia: 79-41-K/81
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 26 žáků
Roční školné: 20 000 Kč 

 

Kritéria přijímací zkoušky na GJGM 2019/2020

Přihláška ke studiu GJGM denní osmileté studium

           Školní bulletin 2019 se všemi potřebnými informacemi si můžete stáhnout zde.

Zveřejněno 15.11.2018