Virtuální prohlídka školy

Střední pedagogická škola

 

   

      
  
 

 

Organizace školního roku SPgŠ

Zvonění 2021/2022

Hodina Střední pedagogická škola
0. hodina 7.10 - 7.55
 
1. hodina 8.00 - 8.45
 
2. hodina 8.55 - 9.40
 
3. hodina 10.00 - 10.45
 
4. hodina 10.50 - 11.35
 
5. hodina 11.40 - 12.25
 
6. hodina 12.30 - 13.15
 
7. hodina 13.20 - 14.05
 
8. hodina 14.10 - 14.55
 
9. hodina 15.00 - 15.45
 

 

Poznámka: Zeleně označená hodina je čas vyčleněný na OBĚD.


 

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

 
Aktualizace: 26. 8. 2021
 
STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA
SRPEN
26.08.2021 8.00 Úvodní provozní porada (dohromady s gymnázii na Mendlově nám.)
26.08.2021–30.09.2022   Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu
ZÁŘÍ
01.09.2021 8.55–9.40 Zahájení školního roku 2021/2022
01.09.2021 11.00 I. pedagogická rada (dohromady s gymnázii na Mendlově nám.)
01.09.2021–03.09.2021   Písemné práce a didaktické testy maturitní zkoušky společné části Podzim 2021 (nekonají se v budově školy!)
 
01.09.2021   Praktická maturitní zkouška profilové části - Podzim 2021
06.09.2021   Ústní maturitní zkoušky Podzim 2021
14.09.2021 16.00 Třídní schůzky
27.09.2021   Volný den udělený ředitelkou školy
ŘÍJEN
25.–26.10.2021   Dva volné dny udělené ředitelkou školy
 
27. a 29.10.2021   Podzimní prázdniny
LISTOPAD
08.11.2021 do 12.00 Termín uzavření klasifikace za 1. čtvrtletí
09.11.2020 15.00 II. pedagogická rada (odděleně gymnázia a SPgŠ)
PROSINEC
01.12.2021 do 12.00 Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce Jaro 2022
02.12.2021–22.12.2021   Odborná pedagogická praxe na SPGŠ: 4. ročník
03.12.2021 15.00–18.00 Den otevřených dveří
13.12.2021–17.12.2021   Odborná pedagogická praxe na SPGŠ: 1.–3. ročník
13.12.2021   Předklasifikace v 1. pololetí *
14.12.2021 15.00–18.00 Hovorové hodiny s rodiči
23.12.2021–02.01.2022   Vánoční prázdniny
LEDEN
26.01.2022 do 24.00 Termín uzavření klasifikace a absence za 1. pololetí
28.01.2022 (PÁTEK) 14.00 III. pedagogická rada (odděleně gymnázia a SPgŠ)
31.01.2022   Rozdání výpisu z pololetního vysvědčení v 6. vyučovací hodině
Odpolední výuka bude redukována.
ÚNOR
04.02.2022   Pololetní prázdniny
12.02.2022 9.00–13.00 Den otevřených dveří
15.02.2022 15.00–18.00 Den otevřených dveří
Únor až duben 2022   Lyžařské výcvikové kurzy – podrobněji upřesněno podle propozic jednotlivých tříd a podle momentální epidemiologické situace.
BŘEZEN
01.03.2022 včetně   Odevzdání Přihlášek ke vzdělávání ve SŠ
07.–13.03.2022   Jarní prázdniny
DUBEN
Duben 2022   Jednotné přijímací zkoušky + školní přijímací zkoušky (ověření talentu) **
14.04.2022   Velikonoční prázdniny
25.04.2022 do 24.00 Termín uzavření klasifikace a absence maturitních ročníků za 2. pololetí a termín uzavření klasifikace nematuritních ročníků za 3. čtvrtletí
 
26.04.2022 15.00 IV. pedagogická rada (odděleně gymnázia a SPGŠ)
29.04.2022 8.00–8.45 Rozdání vysvědčení maturitních ročníků
Duben až červen 2022   Maturitní zkoušky Jaro 2022 (včetně praktických zkoušek profilové části MZ) ***
KVĚTEN
13.05.2022   Odevzdání přihlášek volitelných předmětů (seminářů)
13.05.2022   Předklasifikace v 2. pololetí *
Květen až červen 2022 (přesný termín bude stanoven začátkem 2. pololetí)
 
  Odborná praxe na střední pedagogické škole: 1.–3. ročníky
31.05.2022 15.00–18.00 Hovorové hodiny s rodiči
ČERVEN
22.06.2022 12.00/18.00 Termín uzavření klasifikace za 2. pololetí do 12.00 hod.; uzavření absence za 2. pololetí a uzávěrka třídního učitele do 18.00 hod.
23.06.2022 (ČTVRTEK) 13.30 V. pedagogická rada (dohromady se SPGŠ na Mendlově nám.)
25.–29.06.2022   Třídní výlety (vícedenní)
30.06.2022 8.55–9.40 Ukončení školního roku 2021/2022, rozdání vysvědčení
30.06.2022 10.00 Závěrečná provozní porada (dohromady se SPGŠ na Mendlově nám.)
ČERVENEC A SRPEN
01.07.–31.08.2022   Hlavní prázdniny

 

* Předklasifikace: žákovi je čtvrtletní známka v systému Škola OnLine k uvedenému datu aktualizována. Žák (popř. zákonný zástupce) v systému Škola OnLine ve čtvrtletním hodnocení vidí, jaká známka by byla udělena, kdyby právě bylo vysvědčení.

** Přijímací řízení: termíny jednotné přijímací zkoušky na střední školy pro školní rok 2022/2023 stanoví MŠMT do 30. září 2021. Poté co nejdříve tyto termíny doplníme.

*** Maturitní zkoušky: termíny budou upřesněny až po vydání tzv. jednotného zkušebního schématu pro období Jaro 2022, které stanoví MŠMT do 15. ledna 2022. Poté co nejdříve tyto termíny doplníme.