Vítejte na našich webových stránkách.Střední pedagogická škola

     
    

Organizace školního roku

Zvonění 2017/18

Platnost od 1.9.2017

Hodina GYMNÁZIA SPGŠ AZŠ
0. hodina 7.10 - 7.55 7.10 - 7.55  
1. hodina 8.00 - 8.45 8.00 - 8.45  
2. hodina 8.55 - 9.40 8.55 - 9.40 8.55 - 9.40
3. hodina 9.55 - 10.40 10.00 - 10.45 9.55 - 10.40
4. hodina 10.45 -11.30 10.50 -11.35 10.45 -11.30
5. hodina 11.40 - 12.25 11:40 - 12:25 11.40 - 12.25
6. hodina 12.30 - 13.15 12.30 - 13.15 12.30 - 13.15
7. hodina 13.20 - 14.05 13.20 - 14.05 13.20 - 14.05
8. hodina 14.10 - 14.55 14.10 - 14.55  
9. hodina 15.00 - 15.45 15.00 - 15.45  

Poznámka:

Zeleně označená hodina je čas vyčleněný na OBĚD.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

Poslední aktualizace: 1. 3. 2018

Použité zkratky: 

  • MN – budova na Mendlově náměstí 1/3, 4
  • PN – budova na Pionýrské 23
  • ŠOL – Škola ONLINE
     
Datum Čas Akce

28/8

12.00

Úvodní provozní porada

29/8 – 1/9

 

Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu

4/9

8.55 – 9.40

Zahájení školního roku 2017/2018 – MN a PN

4/9

11.00

I. pedagogická rada

4/9 – 6/9

 

Písemné maturitní zkoušky společné části Podzim 2017 (nekonají se v budově školy!)

5/9

9.00 – 11.00

Burza učebnic – MN i PN

9/9

 

Zahájení dálkového studia

11/9

 

Ústní maturitní zkoušky Podzim 2017 – MN i PN

12/9 – 20/9

 

Adaptační kurzy pro nové třídní kolektivy

19/9

14.30

II. pedagogická rada

19/9

16.30

Třídní schůzky (MN + PN)

25/9 – 27/9

 

Outdoorový kurz – KV AM, KV AN, II. AM, 3. AP, 3. BP

26/10 a 27/10

 

Podzimní prázdniny

14/11

15.15

III. pedagogická rada

14/11

16.00 – 17.00

Hovorová hodina s rodiči – MN

23/11

16.00 – 17.00

Hovorová hodina s rodiči – PN

24/11 a 25/11

 

Den otevřených dveří na MN i na PN + veletrh SŠ

30/11

 

Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce Jaro 2018

4/12

Předklasifikace v 1. pololetí *

4/12 – 8/12

 

Odborná praxe na střední pedagogické škole pro 1. AP, 1. BP, 2. AP, 2. BP, 3. AP a 3. BP

4/12 – 22/12

 

Odborná praxe na střední pedagogické škole pro 4. AP

23/12 – 2/1

 

Vánoční prázdniny

3/1 – 5/1

 

Tři volné dny udělené ředitelkou školy

9/1

16.00 – 17.00

Hovorová hodina s rodiči – MN

11/1

16.00 – 17.00

Hovorová hodina s rodiči – PN

26/1

do 16.30

Termín uzavření klasifikace a absence za 1. pololetí

30/1

15.30

IV. pedagogická rada

31/1

 

Rozdání výpisů z vysvědčení ve 4. vyučovací hodině na PN, v 5. vyučovací hodině na MN (po rozdání vysvědčení bude vyučování ukončeno).

2/2

 

Pololetní prázdniny

5/2 – 11/2

 

Jarní prázdniny

13/2

15.00 – 18.00

Den otevřených dveří na MN i na PN

Konec ledna až březen

 

Lyžařské výcvikové kurzy – podrobněji upřesněno podle propozic jednotlivých tříd

6/3

16.00 – 17.00

Hovorová hodina s rodiči – MN

8/3

16.00 – 17.00

Hovorová hodina s rodiči – PN

29/3 a 30/3

 

Velikonoční prázdniny

11/4

 

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky.
Výuka na MN i na PN se řídí podle úprav rozvrhu na ŠOL.

12/4

 

První kolo přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a na střední pedagogickou školu pro školní rok 2018/2019
Výuka na MN se řídí podle úprav rozvrhu na ŠOL,
na PN (střední pedagogická škola) volný den udělený ŘŠ.

13/4

 

První kolo přijímacích zkoušek na šestileté a osmileté obory gymnázií pro školní rok 2018/2019
Na MN (gymnázia) volný den udělený ŘŠ;
výuka na PN se řídí dle řádného rozvrhu na ŠOL.

16/4

 

První kolo přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a na střední pedagogickou školu pro školní rok 2018/2019
Výuka na MN i na PN se řídí podle úprav rozvrhu na ŠOL.

17/4

 

První kolo přijímacích zkoušek na šestileté a osmileté obory gymnázií pro školní rok 2018/2019
Výuka na gymnáziích: nižší stupeň – ekologický projekt, vyšší stupeň – branný den;
výuka na PN se řídí dle řádného rozvrhu na ŠOL.

23/4

do 15. hodin

Termín uzavření klasifikace a absence maturitních ročníků za 2. pololetí

24/4

15.30

V. pedagogická rada

27/4

8.00

Rozdání vysvědčení maturitních ročníků

2/5 – 4/5

 

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky
Výuka na MN i na PN se řídí podle úprav rozvrhu na ŠOL.

10/5 a 11/5

 

Náhradní termín pro první kolo přijímacích zkoušek na všechny obory gymnázií a na střední pedagogickou školu pro školní rok 2018/2019

10/5

16.00 – 17.00

Hovorová hodina s rodiči – PN

11/5

Předklasifikace v 2. pololetí *

11/5

 

Odevzdání přihlášek volitelných předmětů (seminářů)

15/5

16.00 – 17.00

Hovorová hodina s rodiči – MN

14/5 – 15/5

 

Praktické zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro střední pedagogickou školu PN

16/5 – 23/5

 

Ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky a profilová část maturitní zkoušky pro gymnázia
Na MN platí zvláštní tištěný rozvrh od 1. do 5. vyučovací hodiny, tento rozvrh není dostupný na ŠOL.

21/5 – 25/5

 

Ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky a profilová část maturitní zkoušky pro střední pedagogickou školu
Na PN platí zvláštní tištěný rozvrh od 1. do 5. vyučovací hodiny, tento rozvrh není dostupný na ŠOL.

21/5 – 1/6

 

Odborná praxe na střední pedagogické škole pro 3. AP a 3. BP

28/5 – 1/6

 

Odborná praxe na střední pedagogické škole pro 1. AP, 1. BP, 2. AP A 2. BP

21/6

do 24.00

Termín uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí

22/6

13.00

VI. pedagogická rada (PÁTEK!!!)

25/6

do 12.00

Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce Podzim 2018

25/6 – 28/6

 

Školní výlety

29/6

8.55 – 9.40

Ukončení školního roku 2017/2018, rozdání vysvědčení

29/6

11.00

Závěrečná provozní porada

30/6 – 31/8

 

Hlavní prázdniny

 

*           Předklasifikace: žákovi je čtvrtletní známka v systému Škola Online k uvedenému datu aktualizována. Žák (popř. zákonný zástupce) v systému Škola Online ve čtvrtletním hodnocení vidí, jakou známku by žák dostal, kdyby právě bylo vysvědčení.

ZAHRANIČNÍ VÝJEZDY

Jedná se o orientační termíny, konkrétní propozice k zahraničním výjezdům dostanou žáci v případě zájmu od jednotlivých vedoucích akcí.

  • Vzdělávací pobyt v Anglii (duben 2018)
  • Výměnný pobyt s Gerabronnem (duben + červen 2018)
  • Vzdělávací zájezd do Bavorska (květen 2018)
  • Vzdělávací zájezd Španělsko (přelom května a června 2018)
  • Výchovně-vzdělávací zájezd pro žáky prim Chorvatsko – Bratuš (červen 2018)