Virtuální prohlídka školy

Střední pedagogická škola

 

   

      
  
 

 

Organizace školního roku SPgŠ

Zvonění 2022/2023

Hodina Střední pedagogická škola
0. hodina 7.10 - 7.55
 
1. hodina 8.00 - 8.45
 
2. hodina 8.50 - 9.35
 
3. hodina 10.00 - 10.45
 
4. hodina 10.50 - 11.35
 
5. hodina 11.40 - 12.25
 
6. hodina 12.30 - 13.15
 
7. hodina 13.20 - 14.05
 
8. hodina 14.10 - 14.55
 
9. hodina 15.00 - 15.45
 

 

Poznámka: Zeleně označená hodina je čas vyčleněný na OBĚD.


 

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

 
Aktualizace: 25. 8. 2022
 
STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA
SRPEN
25.08.2022 10.00 Úvodní provozní porada (dohromady na Mendlově nám.)
25.08.2022–září 2022   Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu
ZÁŘÍ
01.09.2022 8.55–9.40 Zahájení školního roku 2022/2023
01.09.2022 11.00 I. pedagogická rada (dohromady na Mendlově nám.)
01.09.2022–06.09.2022   Didaktické testy maturitní zkoušky společné části Podzim 2022
(nekonají se v budově školy!)
 
08.09.2022   Ústní maturitní zkoušky Podzim 2022
(zkoušky se budou konat v budově na Mendlově nám.!!!)
20.09.2022 16.00 Třídní schůzky
ŘÍJEN
24. a 25.10.2022   Dva volné dny udělené ředitelkou školy
 
26. a 27.10.2022   Podzimní prázdniny
LISTOPAD
14.11.2022 do 24.00 Termín uzavření klasifikace za 1. čtvrtletí
15.11.2022 15.30 II. pedagogická rada (dohromady na Mendlově nám.)
25.11.2022 15.00-18.00 Den otevřených dveří
PROSINEC
01.12.2022 do 12.00 Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce Jaro 2023
12.12.2022   Předklasifikace v 1. pololetí *
13.12.2022 15.00-18.00 Hovorové hodiny s rodiči
28.11.2022–16.12.2022   Odborná pedagogická praxe na SPGŠ: 4. ročník
28.11.2022–02.12.2022   Odborná pedagogická praxe na SPGŠ: 1.–3. ročník
23.12.2022–02.01.2023   Vánoční prázdniny
LEDEN
Leden až duben 2023   Lyžařské výcvikové kurzy – podrobněji upřesněno podle propozic jednotlivých tříd a podle momentální epidemiologické situace
23.01.2023 do 24.00 Termín uzavření klasifikace a absence za 1. pololetí
24.01.2023 15.30 III. pedagogická rada (dohromady na Mendlově nám.)
31.01.2023   Rozdání výpisu z pololetního vysvědčení v 6. vyučovací hodině
Odpolední výuka bude redukována.
ÚNOR
03.02.2023   Pololetní prázdniny
11.02.2023 9.00–12.00 Den otevřených dveří
14.02.2023 15.00–18.00 Den otevřených dveří
BŘEZEN
01.03.2023 včetně   Odevzdání Přihlášek ke vzdělávání ve SŠ
13.03.2023–19.03.2023   Jarní prázdniny
31.03.2023   Odevzdání přihlášek volitelných předmětů - 3. ročníky střední pedagogické školy
DUBEN
Duben 2023   Jednotné přijímací zkoušky + školní přijímací zkoušky (ověření talentu) **
 
06.04.2023   Velikonoční prázdniny
24.04.2023 do 24.00 Termín uzavření klasifikace a absence maturitních ročníků za 2. pololetí a termín uzavření klasifikace nematuritních ročníků za 3. čtvrtletí
 
24.04.2023   Předklasifikace v 2. pololetí *
25.04.2023 15.30 IV. pedagogická rada (dohromady na Mendlově nám.)
28.04.2023 8.55–9.40 Rozdání vysvědčení maturitních ročníků
Duben až červen 2023   Maturitní zkoušky Jaro 2023 ***
KVĚTEN
Květen až červen 2023
(přesný termín bude stanoven začátkem
2. pololetí)
  Odborná praxe na střední pedagogické škole: 1.–3. ročníky
09.05.2023 15.00–18.00 Hovorové hodiny s rodiči
ČERVEN
22.06.2023 do 16 hodin Termín uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí
23.06.2023 13.30 V. pedagogická rada (pro střední pedagogickou školu)
26.–29.06.2023   Třídní výlety (vícedenní)
30.06.2023 8.00-8.45 Ukončení školního roku 2022/2023, rozdání vysvědčení
30.06.2023 10.00 Závěrečná provozní porada  (dohromady na Mendlově nám.)
ČERVENEC A SRPEN
01.07.–03.09.2023   Hlavní prázdniny

 

*          Předklasifikace: žákovi je čtvrtletní známka v systému Škola OnLine k uvedenému datu aktualizována. Žák (popř. zákonný zástupce) v systému Škola OnLine ve čtvrtletním hodnocení vidí, jaká známka by byla udělena, kdyby právě bylo vysvědčení.

**       Přijímací řízení: termíny jednotné přijímací zkoušky na střední školy pro školní rok 2023/2024 stanoví MŠMT do 30. září 2022. Poté co nejdříve tyto termíny doplníme.

***     Maturitní zkoušky: termíny budou upřesněny až po vydání tzv. jednotného zkušebního schématu pro období Jaro 2023, které stanoví MŠMT do 15. ledna 2023.  Poté co nejdříve tyto termíny doplníme.