Virtuální prohlídka školy

Střední pedagogická škola

 

   

      
  
 

 

Organizace školního roku SPgŠ

Zvonění 2022/2023

Hodina Střední pedagogická škola
0. hodina 7.10 - 7.55
 
1. hodina 8.00 - 8.45
 
2. hodina 8.50 - 9.35
 
3. hodina 10.00 - 10.45
 
4. hodina 10.50 - 11.35
 
5. hodina 11.40 - 12.25
 
6. hodina 12.30 - 13.15
 
7. hodina 13.20 - 14.05
 
8. hodina 14.10 - 14.55
 
9. hodina 15.00 - 15.45
 

 

Poznámka: Zeleně označená hodina je čas vyčleněný na OBĚD.


 

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

 
Aktualizace: 14. 03. 2023
 
STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA
SRPEN
25.08.2022 10.00 Úvodní provozní porada (dohromady na Mendlově nám.)
25.08.2022–září 2022   Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu
ZÁŘÍ
01.09.2022 8.55–9.40 Zahájení školního roku 2022/2023
01.09.2022 11.00 I. pedagogická rada (dohromady na Mendlově nám.)
01.09.2022–06.09.2022   Didaktické testy maturitní zkoušky společné části Podzim 2022
(nekonají se v budově školy!)
 
08.09.2022   Ústní maturitní zkoušky Podzim 2022
(zkoušky se budou konat v budově na Mendlově nám.!!!)
20.09.2022 16.00 Třídní schůzky
ŘÍJEN
24. a 25.10.2022   Dva volné dny udělené ředitelkou školy
 
26. a 27.10.2022   Podzimní prázdniny
LISTOPAD
14.11.2022 do 24.00 Termín uzavření klasifikace za 1. čtvrtletí
15.11.2022 15.30 II. pedagogická rada (dohromady na Mendlově nám.)
25.11.2022 15.00-18.00 Den otevřených dveří
PROSINEC
Prosinec 2022 až březen 2023   Lyžařské výcvikové kurzy – podrobněji upřesněno podle propozic jednotlivých tříd a podle momentální epidemiologické situace
01.12.2022 do 12.00 Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce Jaro 2023
05.12.-23.12.2022   Odborná pedagogická praxe na SPGŠ: 4. ročník
12.12.2022   Předklasifikace v 1. pololetí *
13.12.2022 15.00-18.00 Hovorové hodiny s rodiči
15.12.-21.12.2022   Odborná pedagogická praxe na SPGŠ: 1.–3. ročník
23.12.2022–02.01.2023   Vánoční prázdniny
LEDEN
23.01.2023 do 24.00 Termín uzavření klasifikace a absence za 1. pololetí
24.01.2023 15.30 III. pedagogická rada (dohromady na Mendlově nám.)
31.01.2023   Rozdání výpisu z pololetního vysvědčení v 6. vyučovací hodině
Odpolední výuka bude redukována.
ÚNOR
03.02.2023   Pololetní prázdniny
11.02.2023 9.00–12.00 Den otevřených dveří
14.02.2023 15.00–18.00 Den otevřených dveří
BŘEZEN
01.03.2023 včetně   Odevzdání Přihlášek ke vzdělávání ve SŠ
13.03.2023–19.03.2023   Jarní prázdniny
31.03.2023   Odevzdání přihlášek volitelných předmětů - 3. ročníky střední pedagogické školy
DUBEN
06.04.2023   Velikonoční prázdniny
13.04.2023   Přijímací řízení: jednotné přijímací zkoušky pro čtyřletý obor na SPGŠ
– 1. řádný termín 1. kola
14.04.2023   Přijímací řízení: jednotné přijímací zkoušky pro čtyřletý obor na SPGŠ
– 2. řádný termín 1. kola
18.04.2023   Přijímací řízení: školní přijímací zkouška pro čtyřletý obor na SPGŠ
–  termín 1. kola
24.04.2023 do 24.00 Termín uzavření klasifikace a absence maturitních ročníků za 2. pololetí a termín uzavření klasifikace nematuritních ročníků za 3. čtvrtletí
 
24.04.2023   Předklasifikace v 2. pololetí *
25.04.2023 15.30 IV. pedagogická rada (dohromady na Mendlově nám.)
25.04.2023 13.00 Písemná práce z anglického jazyka
– profilová část maturitní zkoušky
26.04.2023 13.00 Písemná práce z českého jazyka a literatury
– profilová část maturitní zkoušky
27.04.2023 dopoledne Praktická zkouška profilové části
maturitní zkoušky z TVM
27.04.2023 odpoledne Praktická zkouška profilové části
maturitní zkoušky z HVM
28.04.2023 8.00–8.45 Rozdání vysvědčení maturitních ročníků
KVĚTEN
02.-03.05.2023   Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
09.05.2023 15.00–18.00 Hovorové hodiny s rodiči
10.05.2023   Příjímací řízení: náhradní termín za 1. řádný termín 1. kola
(všechny obory)
11.05.2023   Příjímací řízení: náhradní termín za 2. řádný termín 1. kola
(všechny obory)
15.–26.05.2023   Odborná praxe na střední pedagogické škole: 1.–3. ročníky
22.–26.05.2023   Ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky
(třídy 4. AP)
ČERVEN
22.06.2023 do 16 hodin Termín uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí
23.06.2023 13.30 V. pedagogická rada (pro střední pedagogickou školu)
26.–29.06.2023   Třídní výlety (vícedenní)
30.06.2023 8.00-8.45 Ukončení školního roku 2022/2023, rozdání vysvědčení
30.06.2023 10.00 Závěrečná provozní porada  (dohromady na Mendlově nám.)
ČERVENEC A SRPEN
01.07.–03.09.2023   Hlavní prázdniny

 

*          Předklasifikace: žákovi je čtvrtletní známka v systému Škola OnLine k uvedenému datu aktualizována. Žák (popř. zákonný zástupce) v systému Škola OnLine ve čtvrtletním hodnocení vidí, jaká známka by byla udělena, kdyby právě bylo vysvědčení.