Virtuální prohlídka školy

Střední pedagogická škola

 

   

      
    
 

 

Organizace školního roku SPgŠ

Zvonění 2020/2021

Hodina Střední pedagogická škola
0. hodina 7.10 - 7.55
 
1. hodina 8.00 - 8.45
 
2. hodina 8.55 - 9.40
 
3. hodina 10.00 - 10.45
 
4. hodina 10.50 - 11.35
 
5. hodina 11.40 - 12.25
 
6. hodina 12.30 - 13.15
 
7. hodina 13.20 - 14.05
 
8. hodina 14.10 - 14.55
 
9. hodina 15.00 - 15.45
 

 

Poznámka: Zeleně označená hodina je čas vyčleněný na OBĚD.


 

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

 
Aktualizace: 12. 10. 2020
 
STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA
SRPEN
27.08.2020 8.00 Úvodní provozní porada (na Mendlově nám.)
27.08.2020–30.09.2020   Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu
ZÁŘÍ
01.09.2020 8.55–9.40 Zahájení školního roku 2020/2021
01.09.2020 11.00 I. pedagogická rada (na Mendlově nám.)
01.09.2020–03.09.2020   Písemné práce a didaktické testy maturitní zkoušky společné části Podzim 2020 (nekonají se v budově školy!)
 
10.09.2020   Ústní maturitní zkoušky Podzim 2020
15.09.2020 16.00 Třídní schůzky
ŘÍJEN
26.–27.10.2020   Dva volné dny stanovené MŠMT na základě zvláštního opatření ze dne
8. října 2020, č. j. MSMT-39185/2020-1
 
29.–30.10.2020   Podzimní prázdniny
LISTOPAD
09.11.2020 do 12.00 Termín uzavření klasifikace za 1. čtvrtletí
09.11.2020 15.00 II. pedagogická rada
24.11.2020 15.00–18.00 Den otevřených dveří zrušeno
30.11.–4.12.2020   Odborná pedagogická praxe na SPGŠ: 1. AP, 1. BP, 2. AP, 3. AP
30.11.–22.12.2020   Odborná pedagogická praxe na SPGŠ: 4. AP, 4. BP
PROSINEC
01.12.2020 do 12.00 Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce Jaro 2021
07.12.2020   Předklasifikace v 1. pololetí *
21.–22.12.2020   Dva volné dny udělené ředitelkou školy
Dva volné dny stanovené MŠMT na základě opatření ze dne 15. prosince 2020, č. j. MSMT-45767/2020-1
23.12.2020–03.01.2021   Vánoční prázdniny
LEDEN
12.01.2021 15.00–18.00 Hovorové hodiny s rodiči zrušeno
25.01.2021 do 12.00 Termín uzavření klasifikace a absence za 1. pololetí
26.01.2021 15.30 III. pedagogická rada (na Mendlově nám.)
28.01.2021   Rozdání výpisu z pololetního vysvědčení v 6. vyučovací hodině
Odpolední výuka bude redukována.
29.01.2021   Pololetní prázdniny
ÚNOR
13.02.2021 9.00–13.00 Den otevřených dveří
16.02.2021 15.00–18.00 Den otevřených dveří
22.–28.02.2020   Jarní prázdniny
BŘEZEN
Březen a duben 2021   Lyžařské výcvikové kurzy – podrobněji upřesněno podle propozic jednotlivých tříd a podle momentální hygienické situace
 
01.03.2021   Odevzdání Přihlášek ke vzdělávání ve SŠ
DUBEN
01.04.2021   Velikonoční prázdniny
12.04.2021   První kolo jednotné přijímací zkoušky na střední pedagogickou školu
+ školní přijímací zkouška (ověření talentu) pro školní rok 2021/2022
(1. termín)
 
13.04.2021   První kolo jednotné přijímací zkoušky na střední pedagogickou školu
+ školní přijímací zkouška (ověření talentu) pro školní rok 2021/2022
(2. termín)
 
26.04.2021 do 12.00 Termín uzavření klasifikace a absence maturitních ročníků za 2. pololetí a termín uzavření klasifikace ostatních ročníků za 3. čtvrtletí
26.04.2021 15.00 IV. pedagogická rada
30.04.2021 8.00–8.45 Rozdání vysvědčení maturitních ročníků
konec dubna 2021   Praktické zkoušky na střední pedagogické škole (termíny budou upřesněny) ***
KVĚTEN
začátek května 2021   Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky ***
květen 2021   Ústní maturitní zkoušky ***
12.05.2021   Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky na střední pedagogickou školu + školní přijímací zkoušky (ověření talentu) pro školní rok 2021/2022 (za 1. řádný termín)
 
13.05.2021   Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky na střední pedagogickou školu + školní přijímací zkoušky (ověření talentu) pro školní rok 2021/2022 (za 2. řádný termín)
 
14.05.2021   Odevzdání přihlášek volitelných předmětů (seminářů)
14.05.2021   Předklasifikace v 2. pololetí *
17.–21.05.2021   Odborná praxe na střední pedagogické škole: 1. AP, 1. BP, 2. AP
17.–28.05.2021   Odborná praxe na střední pedagogické škole: 3. AP
ČERVEN
01.06.2021 15.00–18.00 Hovorové hodiny s rodiči
23.06.2021 do 12.00 Termín uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí
24.06.2021 (ČTVRTEK) 14.00 V. pedagogická rada (na Mendlově nám.)
25.06.2021 do 12.00 Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce Podzim 2021
25.–29.06.2021   Školní výlety
30.06.2021 8.55–9.40 Ukončení školního roku 2020/2021, rozdání vysvědčení
30.06.2021 11.00 Závěrečná provozní porada (na Mendlově nám.)
ČERVENEC A SRPEN
01.07.–31.08.2021   Hlavní prázdniny
*          Předklasifikace: žákovi je čtvrtletní známka v systému Škola OnLine k uvedenému datu aktualizována. Žák (popř. zákonný zástupce) v systému Škola OnLine ve čtvrtletním hodnocení vidí, jaká známka by byla udělena, kdyby právě bylo vysvědčení. 
***     Maturitní zkoušky: termíny budou upřesněny až po vydání tzv. jednotného zkušebního schématu pro období Jaro 2021, které stanoví MŠMT do 15. ledna 2021.  Poté co nejdříve tyto termíny doplníme.