Virtuální prohlídka školy

Střední pedagogická škola

 

   

      
  
 

 

Informace k podzimnímu termínu maturit

Didaktické testy společné časti maturit proběhnou na spádových školách ve dnech 1. a 2. září 2022. Žákům byla zaslána pozvánka s přesným místem a časem konání testu.

Písemné práce proběhnou dne 2. září 2022 v 10:00 v budově školy na Mendlově náměstí v učebně PC3 (č. 227). Žáci se dostaví do budovy školy nejpozději v 9.40 hod., sraz bude před uvedenou učebnou. Samotné písemné práce se začnou psát v 10.00 hod. Emaily s informacemi byly žákům rozeslány.

Ústní část profilové části maturit proběhne pro žáky obou gymnázií dne 7. září 2022 v budově školy na Mendlově náměstí.

Pro žáky střední pedagogické školy je termín stanoven na 8. září 2022, POZOR výjimečně v budově školy na Mendlově náměstí.

Přesný rozpis bude zaslán žákům na jejich školní e-mail v nejbližší době.

 

Maturita na SPGŠ 2022

 

Přihlášování k maturitní zkoušce v podzimním termínu

Přihlášky k maturitní zkoušce pro podzimní termín 2022 můžete podávat do 27. 6. 2022 včetně.

Žádáme studenty, aby se dostavili za ZŘŠ Klobušickým nebo ZŘŠ Rudoleckým, a to přednostně v těchto termínech:

  • v úterý 14. 6. 2022 od 13.30 do 15.00 hod.;
  • ve čtvrtek 16. 6. 2022 od 8.00 do 12.00 hod.

Pokud Vám výše uvedené termíny nevyhovují, domluvte si prosím s uvedenými zástupci jiný termín.

 

 

Harmonogram maturitnní zkoušky jaro 2022 pro obor předškolní a mimoškolní pedagogika

Platný ke 4. 4. 2022
 
22.04.2022 do 24.00 Termín uzavření klasifikace a absence maturitních ročníků za 2. pololetí
25.04.2022 13.00 Písemná práce z českého jazyka a literatury  (profilová část maturitní zkoušky)
26.04.2022 13.00 Písemná práce z anglického jazyka (profilová část maturitní zkoušky)
27.04.2022 8.00–16.00 Praktická zkoušky profilové části maturitní zkoušky z TVM
28.04.2022   Praktická zkoušky profilové části maturitní zkoušky z HVM
29.04.2022 8.00–8.55 Poslední zvonění
29.04.2022 8.55–9.40 Rozdání vysvědčení maturitních ročníků
02.05.2022 8.00 Didaktické testy společné části maturitní zkoušky - matematika
02.05.2022 13.00 Didaktické testy společné části maturitní zkoušky - anglický jazyk
03.05.2022 8.00 Didaktické testy společné části maturitní zkoušky - český jazyk a literatura
16.–20.05.2022   Ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky (třída 4. AP)

 

Ustanovení ke konání maturitních zkoušek v souladu s platným zněním Školského zákona (§ 79, odst. 3) a s platným zněním Vyhlášky 177/2009 Sb. (§ 19, odst. 1) je k dispozici v platném Školním řádu (kap. 8, Maturitní řád). Ředitelka školy dále zveřejňuje schválený způsob hodnocení a schválená kritéria (viz níže).

Níže jsou k dispozici:

Studenti, kteří chtějí nahradit profilovou část zkoušky z cizího jazyka doložením jazykového certifikátu na příslušné úrovni, odevzdají žádost o nahrazení zkoušky adresovanou ředitelce školy spolu s kopií certifikátu ZŘŠ Tomáši Zimkovi (v tištěné podobě, nebo e-mailem) nejpozději do 31. 3. 2022.