Virtuální prohlídka školy

Střední pedagogická škola

 

   

      
  
 

Maturita na SPGŠ 2022

 

Harmonogram maturitnní zkoušky jaro 2022 pro obor předškolní a mimoškolní pedagogika

Platný ke 4. 4. 2022
 
22.04.2022 do 24.00 Termín uzavření klasifikace a absence maturitních ročníků za 2. pololetí
25.04.2022 13.00 Písemná práce z českého jazyka a literatury  (profilová část maturitní zkoušky)
26.04.2022 13.00 Písemná práce z anglického jazyka (profilová část maturitní zkoušky)
27.04.2022 8.00–16.00 Praktická zkoušky profilové části maturitní zkoušky z TVM
28.04.2022   Praktická zkoušky profilové části maturitní zkoušky z HVM
29.04.2022 8.00–8.55 Poslední zvonění
29.04.2022 8.55–9.40 Rozdání vysvědčení maturitních ročníků
02.05.2022 8.00 Didaktické testy společné části maturitní zkoušky - matematika
02.05.2022 13.00 Didaktické testy společné části maturitní zkoušky - anglický jazyk
03.05.2022 8.00 Didaktické testy společné části maturitní zkoušky - český jazyk a literatura
16.–20.05.2022   Ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky (třída 4. AP)

 

 

Aktualizace: 21. 2. 2022

Ustanovení ke konání maturitních zkoušek v souladu s platným zněním Školského zákona (§ 79, odst. 3) a s platným zněním Vyhlášky 177/2009 Sb. (§ 19, odst. 1) je k dispozici v platném Školním řádu (kap. 8, Maturitní řád). + ODKAZ

 

Níže jsou k dispozici:

Studenti, kteří chtějí nahradit profilovou část zkoušky z cizího jazyka doložením jazykového certifikátu na příslušné úrovni, odevzdají žádost o nahrazení zkoušky adresovanou ředitelce školy spolu s kopií certifikátu ZŘŠ Tomáši Zimkovi (v tištěné podobě, nebo e-mailem) nejpozději do 31. 3. 2022.