Střední pedagogická škola

     
    

Termíny klasifikace

TERMÍNY KLASIFIKACÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019
PRO GYMNÁZIA A STŘEDNÍ PEDAGOGICKOU ŠKOLU

 

 

13/11 15.30 II. pedagogická rada
13/11 16.30 – 17.30 Hovorová hodina s rodiči – MN
15/11 16.00 – 17.00 Hovorová hodina s rodiči – PN
3/12   Předklasifikace v 1. pololetí *
8/1 16.00 – 17.00 Hovorová hodina s rodiči – MN
10/1 16.00 – 17.00 Hovorová hodina s rodiči – PN
28/1 do 16.30 Termín uzavření klasifikace a absence za 1. pololetí
29/1 15.30 III. pedagogická rada
31/1   Rozdání výpisů z vysvědčení ve 4. vyučovací hodině na PN, v 5. vyučovací hodině na MN (po rozdání vysvědčení bude vyučování ukončeno).
5/3 16.00 – 17.00 Hovorová hodina s rodiči – MN
7/3 16.00 – 17.00 Hovorová hodina s rodiči – PN
17/4 do 15 hod. Termín uzavření klasifikace a absence maturitních ročníků za 2. pololetí
23/4 15.30 IV. pedagogická rada
26/4 8.00 Rozdání vysvědčení maturitních ročníků
13/5   Předklasifikace v 2. pololetí *
14/5 16.00 – 17.00 Hovorová hodina s rodiči – PN
16/5 16.00 – 17.00 Hovorová hodina s rodiči – MN
20/6 do 12.00 Termín uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí
21/6 13.00 V. pedagogická rada

*              Předklasifikace: žákovi je čtvrtletní známka v systému Škola Online k uvedenému datu aktualizována. Žák (popř. zákonný zástupce) v systému Škola Online ve čtvrtletním hodnocení vidí, jakou známku by žák dostal, kdyby právě bylo vysvědčení.