Střední pedagogická škola

     
    

Ekologická výchova

     V rámci environmentální vzdělávací výchovy byl na naší škole založen pracovní tým, jenž tvoří dobrovolníci z řad žáků a pedagogů přírodovědných předmětů.

     Co si klademe za cíl? Chtěli bychom směřovat k trvale udržitelnému životu na Zemi. Přáli bychom si, aby se prostřednictvím ekologické výchovy prohloubilo odpovědné jednání vůči přírodě a planetě, ale i mezi lidmi navzájem.

     Prvním úkolem členů týmu bylo systematické třídění odpadu ve škole. Dalším navazujícím krokem se stal sběr plastových lahví a vizí do budoucnosti je třídění papíru.

     Ekotým je otevřeným pracovním kolektivem, během roku do něj mohou vstupovat další zájemci, kteří považují ochranu přírody za užitečnou aktivitu. Případní zájemci mohou získat informace na pravidelně aktualizované ekologické nástěnce. Mají možnost se též zúčastnit prezentačních bloků, jež připravují studenti vyššího stupně gymnázia pro mladší žáky, a stát se členy ekokroužku, nebo se zúčastnit výtvarných soutěží s ekologickou tématikou.

     Enviromentální vzdělávací výchova společně se zdravým životním stylem je prioritou školního vzdělávacího programu.

Ekologická výchova - aktuality

Klimatická konference

02.12.2016 19:38
V rámci environmentální výchovy jsme se v pátek 11. 11. 2016 zúčastnili se svými vyučujícími Klimatické konference v Otevřené zahradě Nadace partnerství na Údolní ulici v Brně. Ocitli jsme se v marockém Marakéši. Setkali se zde zástupci Austrálie, Brazílie, Číny, EU,...

PLÝTVÁNÍ POTRAVIN

02.12.2016 19:36
Ve středu 23. 11. 2016 jsme se zúčastnili intervenčního programu, který se týkal plýtvání potravin. Debatu vedly studentky Lékařské fakulty. Program začal vyplněním dotazníku. Poté jsme se rozdělili do čtyř skupinek po šesti lidech a začal náš program. Každá skupina si vybrala jedno ze stanovišť,...
Naučný program s lesníkem v  Bílovicích nad Svitavou dne 4. října 2016 Exkurzi jsme začali jízdou vlakem do Bílovic nad Svitavou. Do Bílovic nad Svitavou jsme přijeli s lektorkou, která nám pomohla objevit všechny krásy lesa, poznávat stromy a zjistit, jací jsou škůdci stromů. Říkala...
<< 1 | 2