Vítejte na našich webových stránkách.Střední pedagogická škola

     
    

Ekologická výchova

Dne 17. dubna 2018 se žáci nižšího stupně obou gymnázií vydali na akci “Ukliďme Česko”. Sešli jsme se v osm hodin na Mendlově náměstí, odkud jsme se společně vydali do Údolí oddechu v MČ Brno-Bystrc. Po příjezdu jsme si rozdělili úklidové prostředky a pytle a vytvořili tři skupiny. Každou skupinu vedli 1-2 učitelé, s nimiž uklízely děti odpadky na určeném místě. Odpadový materiál,  který zdaleka nebyl jen špinavý papír nebo plast jsme poté odkládali na předem určené místo. Odvoz do spalovny byl zajištěn vedoucím enviromentálního odboru MČ Brno-Bystrc. Celé akce se účastnilo 250 dětí se svými vyučujícími. Za toto hezky strávené dopoledne děkujeme paní profesorce Ladislavě Formánkové, která celou akci zorganizovala. S organizací  pomáhali též studenti z vyššího stupně gymnázia.

 

Za ekotým Anna Kellerová, 2.AN

 

     V rámci environmentální vzdělávací výchovy byl na naší škole založen pracovní tým, jenž tvoří dobrovolníci z řad žáků a pedagogů přírodovědných předmětů.

     Co si klademe za cíl? Chtěli bychom směřovat k trvale udržitelnému životu na Zemi. Přáli bychom si, aby se prostřednictvím ekologické výchovy prohloubilo odpovědné jednání vůči přírodě a planetě, ale i mezi lidmi navzájem.

     Prvním úkolem členů týmu bylo systematické třídění odpadu ve škole. Dalším navazujícím krokem se stal sběr plastových lahví a vizí do budoucnosti je třídění papíru.

     Ekotým je otevřeným pracovním kolektivem, během roku do něj mohou vstupovat další zájemci, kteří považují ochranu přírody za užitečnou aktivitu. Případní zájemci mohou získat informace na pravidelně aktualizované ekologické nástěnce. Mají možnost se též zúčastnit prezentačních bloků, jež připravují studenti vyššího stupně gymnázia pro mladší žáky, a stát se členy ekokroužku, nebo se zúčastnit výtvarných soutěží s ekologickou tématikou.

     Enviromentální vzdělávací výchova společně se zdravým životním stylem je prioritou školního vzdělávacího programu.

Ekologická výchova - aktuality

Ve čtvrtek 12. 4. 2018 se naše třída zúčastnila botanické exkurze do přírodní rezervace na Koniklecové louce v městské části Kamenný vrch. Tato lokalita slaví v letošním roce 40. výročí vyhlášení rezervací. Nachází se zde největší populace koniklece velkokvětého na světě, která čítá...
Dne 5.12. 2017 se žáci kvarty a primy Gymnázia JGM zúčastnili v rámci akce organizované Ministerstvem školství dotazníkového šetření ohledně třídění odpadu. Učitelé nám rozdali kódy, které jsme vepsali do políčka zadané webové adresy. Vyplňování nám zabralo maximálně 30 minut. Nad některými...

Plýtvání potravinami

28.12.2017 11:02
   Ve středu 13.12. 2017 se naše třída zúčastnila přednášky o plýtvání potravinami. Přednáškou nás provázeli Jarda a Martin. Oba žijí v Brně a jsou z organizace Fair Trade. Celá tato přednáška byla spíše jako naučná hra.    Jako první úkol jsme se měli rozdělit do...
V pátek 22. 9. 2017 se v rámci environmentální výchovy studenti  třídy 3. AN v čele s paní profesorkou Formánkovou zúčastnili exkurze v cihelně TONDACH ve Šlapanicích.  Exkurze byla velmi zajímavá, protože jsme se dozvěděli podrobnosti o výrobě cihel, střešních tašek i krytin....
Dne 8.3. 2017 naše třída Prima AM měla přednášku o třídění odpadu a jeho recyklaci. Dozvěděli jsme se co je odpad a komunální odpad, že komunální odpad tvoří pouze 10% veškerých odpadů. Také nám zástupci ekotýmu řekli, že se odpad rozděluje na využitelný odpad, použitelná elektrozařízení,...

Krkonoše očima dětí

21.03.2017 21:06
Žáci třídy Prima AM se zúčastnili pod vedením p. u. Oslzlé 38. ročníku výtvarné soutěže s názvem "Krkonoše očima dětí" – volná tvorba. Soutěž vyhlásila Správa Krkonošského národního parku, která se tímto snaží vzbudit zájem dětí o environmentální problematiku horských oblastí v ČR. Zde jsou na...

Třídění PET lahví

06.02.2017 12:20
Třídění PET lahví Jak vlastně probíhá třídění u nás na škole? Členové ekotýmu kontrolují denně stav papírových krabic, do kterých jsou odhazovány PET lahve. Třídění PET láhví probíhá zhruba každých 10 dní nebo podle potřeby. Jednotlivé protříděné nádoby se postupně donášejí k učebně zeměpisu,...

Klimatická konference

02.12.2016 19:38
V rámci environmentální výchovy jsme se v pátek 11. 11. 2016 zúčastnili se svými vyučujícími Klimatické konference v Otevřené zahradě Nadace partnerství na Údolní ulici v Brně. Ocitli jsme se v marockém Marakéši. Setkali se zde zástupci Austrálie, Brazílie, Číny, EU,...

PLÝTVÁNÍ POTRAVIN

02.12.2016 19:36
Ve středu 23. 11. 2016 jsme se zúčastnili intervenčního programu, který se týkal plýtvání potravin. Debatu vedly studentky Lékařské fakulty. Program začal vyplněním dotazníku. Poté jsme se rozdělili do čtyř skupinek po šesti lidech a začal náš program. Každá skupina si vybrala jedno ze stanovišť,...
Naučný program s lesníkem v  Bílovicích nad Svitavou dne 4. října 2016 Exkurzi jsme začali jízdou vlakem do Bílovic nad Svitavou. Do Bílovic nad Svitavou jsme přijeli s lektorkou, která nám pomohla objevit všechny krásy lesa, poznávat stromy a zjistit, jací jsou škůdci stromů. Říkala...