Virtuální prohlídka školy

Střední pedagogická škola

 

   

      
  
 

 

Akce školy SPGŠ (v souladu s GDPR)

První prosincový den, tedy 1. 12. v úterý, jsme se vydali na exkurzi do MŠ Říčany, o které jsme předem věděli jen to, že se řídí programem „Začít spolu“. Program Začít spolu představuje alternativní pedagogický přístup, který je orientován na dítě otevřená MŠ (spolupráce...
V úterý 1. září jsme se sešli v novém školním a konečně také na prezenční výuce v budově školy. Přejeme našim žákům úspěšné vykročení do nového školního roku a především všem novým žákům, aby se jim u nás na škole líbilo. Doufáme, že tento školní rok proběhne bez větších...
Zakončení školního roku proběhlo ve slavnostním duchu i v současném náročném období. Ne všichni žáci se posledního vyučovacího dne tohoto školního roku mohli zúčastnit, ale i tak si pro vysvědčení velké množství žáků přišlo osobně. Přejeme všem krásné léto prožité především ve zdraví a těšíme...
Dne 12. února jsme navštívily se třídou 3.BP Památník Leoše Janáčka. Dozvěděly jsme se zajímavé informace o jeho životě a díle. Také jsme se mohly podívat na vybavení Janáčkova pokoje a při té příležitosti si mohla jedna naše spolužačka zahrát na klavír, který manželé Janáčkovi dostali jako...
Dne 13. února jsme s naší třídou navštívily dům, ve kterém žil skladatel Leoš Janáček. Na úvod jsme společně sledovaly zajímavý dokument o jeho životě. Zrovna nedávno jsme tohoto skladatele probíraly v hodině hudební výchovy a tak jsme si připomněly základní informace a dozvěděly se...
V úterý 7. 1. 2020 jsme se sešli po hovorových hodinách v 17:00 hodin v tělocvičně naší školy. Studenti tříd 2. AP a 3. BP nám všem zahráli divadelní představení. První pohádkou bylo „Sedmero krkavců“ v podání třídy 3. BP. Druhou pohádkou byla „Zloba - královna černé magie“ v podání třídy 2. AP a...

Předvánoční zpívání

08.01.2020 15:43
Dne 20. 12. 2019 se na SPgŠ uskutečnilo předvánoční zpívání koled, kterého se zúčastnili všichni studenti i vyučující naší školy. Úvodem si skupina paní profesorky Dity Piskové v rámci hodin AJ připravila krátký program, ve kterém předvedla zpěv a tanec k vánoční písni Jingle Bells. Po úvodním...

Exkurze na Špilberk

19.12.2019 14:42
Dne 17. 12. jsme byly já a moje spolužačky mile překvapeny naplánovanou exkurzí na hrad Špilberk. Zde jsme zhlédly výstavu obrazů Karly Hanušové, jejíž tvorba je kombinací maleb pastelkami, olejovými barvami nebo temperami a koláží. Nešlo si nevšimnout, že na většině jejích obrazů se objevuje...
V pátek dne 13. 12. 2019 vystoupily žákyně pěveckého sboru naší školy s vánočním programem v Domově pro seniory v Novém Lískovci v Brně. V první části zazpívaly pásmo vánočních písní za doprovodu houslí, kytary a fléten. Ve druhé části jsme si společně se seniory...
V odpoledních hodinách dne 9. 12. jsme vystupovaly s naším školním sborem na náměstí Svobody. Vánoční trhy jsme okořenily zpěvem deseti písní s vánoční tematikou. Doprovázely nás naše spolužačky na housle, kytary a flétny. V několika písních jsme s děvčaty využily Orffovy...
Záznamy: 1 - 10 ze 141
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>