Virtuální prohlídka školy

Školský komplex na Mendlově náměstí v Brně

 
    
 

Zapojení Školského komplexu do projektů EU a JmK

Nabídka kroužků ve školním roce 2022/2023 v rámci projektu iKAP II (kroužky probíhají 1 x týdně a jsou zdarma) Max. počet žáků v jednom kroužku je 15 žáků. Přihláška ke stažení zde. Vyplněné přihlášky posílejte odbornému garantovi projektu iKAP II RNDr. Kelbové – mail:...
Ve středu 8. června 2022 žáci tříd SX BN a 2. AN navštívili sídlo OSN ve Vídni. Společně s průvodkyní absolvovali prohlídku a výklad, který se týkal fungování Mezinárodní agentury pro atomovou energii při OSN. Výklad probíhal v anglickém jazyce. Žáci i učitelé během prohlídky a výkladu...
Dne 7.6.2022 se žáci tříd I. AM a T BM zúčastnili exkurze na velmi zajímavých místech Olomouckého kraje. První zastávkou byla přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně, kde byli žáci seznámeni s provozem samotné elektrárny. Jejím provozem je provedl odborný lektor, který jim vysvětlil princip fungování...
Odborné exkurze do muzea Tatry Kopřivnice a výrobního závodu Hyundai Nošovice se v rámci projektu iKAP II zúčastnili žáci a učitelé ze ZŠ Staňkova a našeho školského komplexu. Vzhledem k rozsáhlé výstavní ploše a množství velmi zajímavých exponátů jsme zvládli základní část muzea, která...
Antarktida V rámci projektu i KAP II 14. února 2022 naše škola zahájila různé aktivity, které plánujeme v průběhu celého 2. pololetí školního roku 2021/2022 pořádat v souvislosti s 200. výročím narození Johana Gregora Mendel, jehož jméno nese i jedno z našich gymnázií, které navíc sídlí...
Polytechnické kroužky Ve školním roce 2021/2022 v rámci projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 Implementace KAP JMK II  otevíráme pro žáky školského komplexu polytechnické kroužky. Seznam polytechnických kroužků Přihláška  
Klíčová aktivita  „Podpora gramotností", část „Matematická gramotnost” je realizována v rámci projektu Implementace KAP JMK II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, s finanční podporou z Evropské unie a Ministerstva...
Projekt „Implementace KAP JMK II v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání   Škola: Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 Období realizace: 01. 09. 2020 - 31....
Název projektu: Rozvíjení a zdokonalování metodologických kompetencí pedagogických pracovníků k dosažení efektivního procesu učení Číslo projektu (EK): 2019-1-CZ01-KA101-061029 Základní informace: Projekt je zaměřen na rozvíjení a zdokonalování metodologických kompetencí pedagogických pracovníků...
Informace o projektu: https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/projekty/projekt-map-ii/     Průběh projektu: Ve školním roce 2021/2022 jsme na AZŠ pro naše žáky otevřeli kroužky na podporu rozvoje přírodních věd...
"PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji", registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Na projekt je poskytována finanční podpora EU, MŠMT a Jihomoravského...
V rámci projektu „PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji“ realizujeme čtyři klíčové podaktivity.   Klíčová podaktivita: KA03-1 Organizace kroužků Od ledna 2018 každý týden vedou zkušení pedagogové šest polytechnických...
Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba, realizuje tento projekt jakožto partner Jihomoravského kraje číslo 4.   Název projektu: "PolyGram" – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském...
I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o. p. s. realizuje tento projekt jakožto partner Jihomoravského kraje, partner č. 5. Název projektu: "PolyGram" – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji Registrační...
Vybudování multimediální učebny pro výuku matematiky, informačních technologií a dalších přírodovědných předmětů Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba Integrovaný regionální operační program CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002059 Prioritní osa 2...
  Vybudování multimediální učebny pro výuku cizích jazyků - anglického a německého jazyka I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o.p.s. Integrovaný regionální operační program CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002058 Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek...
I. NZG - AZŠ Rozvoj kompetencí pedagogů a žáků na ZŠ Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001718 Základní informace Projekt je zaměřen na jedno z kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské...
Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba, realizuje tento projekt jakožto partner Jihomoravského kraje  Název projektu: "Bezpečné prostředí ve škole" Registrační číslo: JMK 77068/2016 Období realizace: 2016 Finanční podpora: Finanční...
I. NZG Zvyšování kvality ve vzdělávání Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0154 Základní informace Cílem projektu „Zvyšování kvality ve vzdělávání„ byl rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu...
G JGM Zvyšování kvality ve vzdělávání Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0007 Základní informace Cílem projektu „Zvyšování kvality ve vzdělávání„ byl rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu...
G JGM Tablety do škol – pomůcka pro pedagoga ve světě digitálního vzdělávání Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0002 Základní informace Cílem projektu „Tablety do škol - pomůcka pro pedagoga ve světě digitálního vzdělávání„ je implementace ICT do výuky základních a středních škol a...
G JGM Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Gymnázium J. G. Mendela se stalo dne 3. 10. 2013 partnerem Jihomoravského kraje v projektu OP VK Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v...
I. NZG Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Dne 3. 10. 2013 se I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o. p. s., stalo partnerskou školou Jihomoravského kraje v projektu Podpora přírodovědného a...
G JGM Inovace výuky prostřednictvím ICT na Gymnáziu JGM CZ.1.07/1.5.00/34.0336 Naše škola je zapojena v projektu EU PENÍZE ŠKOLÁM. Název projektu: Inovace výuky prostřednictvím ICT na Gymnáziu JGM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0336 Datum zahájení realizace...
I. NZG Inovace výuky prostřednictvím ICT CZ.1.07/1.5.00/34.0335 Naše škola je zapojena v projektu EU PENÍZE ŠKOLÁM. Název projektu: Inovace výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0335 Datum zahájení realizace...
Anglická ZŠ Inovace prostřednictvím ICT v ZŠ Mendlovo nám. Brno CZ.1.07/1.4.00/21.3609 Naše škola je zapojena v projektu EU PENÍZE ŠKOLÁM. Název projektu: Inovace prostřednictvím ICT v ZŠ Mendlovo nám. Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3609 Datum zahájení realizace...
G JGM Modernizace výuky formou e-learningu CZ.1.07/1.1.02/02.0136 Projekt Modernizace výuky formou e-learningu, pro jehož realizaci byl získán grant Evropské unie v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, byl zahájen 1. 3. 2010 a ukončen 30. 6. 2012. Cílem projektu bylo...
I. NZG Integrace cizích jazyků do výuky CZ.1.07/1.1.02/03.0079 V březnu 2011 získalo I. Německé zemské gymnasium (I. NZG) grant Evropské unie v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt byl úspěšně ukončen 30. 6. 2012. Hlavním cílem projektu Integrace cizích...