Virtuální prohlídka školy

Workshop v Cambridge University Press

03.10.2018 13:23

Při příležitosti převzetí ceny Cambridge Best Preparation Centre 2017 reprezentoval naši školu vyučující, který se zároveň zúčastnil semináře přímo v nakladatelství Cambridge University Press zaměřeného na tvorbu nových studijních materiálů ke kvalitní přípravě studentů na mezinárodní zkoušky.

Seminář probíhal formou workshopu a skládal se z několika částí vedených zkušenými zaměstnanci Cambridge University Press, kteří mají tvorbu nových materiálů na starosti. Během každé části si jednotlivé týmy mohli vyzkoušet všechny fáze tvorby nového studijního materiálu od počátečních nápadů, přes konkrétní tvorbu cílů, vytvoření obsahu a designu až po následný marketing výsledného produktu.

Workshopu se zúčastnili angličtináři z několika evropských států a také Spojených států amerických. To, že tento workshop probíhal přímo v instituci, která je organizátorem jedněch z nejrozšířenějších jazykových zkoušek na světě, přineslo cennou zkušenost s tím, jak vznikají materiály, ze kterých naše škola studenty připravuje k mezinárodním jazykovým zkouškám a jak je využívat na sto procent.