Virtuální prohlídka školy

Uznání jazykových certifikátů pro účely maturitní zkoušky

Po covidové přetržce opět v roce 2021 několik našich studentů úspěšně získalo jazykové certifikáty z angličtiny. Naplno tedy mohli využít možnosti nechat si jazykový certifikát (na úrovni B2 a vyšší) uznat namísto profilové části maturitní zkoušky z anglického jazyka.

Studenti, kteří jazykový certifikát na požadované úrovni získali, mohou o uznání profilové části maturitní zkoušky zažádat po odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce, nejpozději však do 31. 3. toho roku, v jehož jarním termínu žák skládá maturitní zkoušku. Žádost se odevzdává písemně ředitelce školy spolu s originálem či kopií jazykového certifikátu.

Má-li student zájem nechat si tímto způsobem uznat jazykový certifkát, je dobré celý proces předem konzultovat se zástupci ředitelky školy, kteří mu s praktickou žádostí pomohou.