Virtuální prohlídka školy

Úspěšní absolventi jazykových zkoušek Cambridge

19.09.2018 15:52

I ve školním 2017/2018 byli žáci našich gymnázií úspěšní při skládání zkoušek Cambridge z anglického jazyka. Na konci léta tak naše škola obdržela potěšující zprávy, že všichni naši žáci byli úspěšní.

  • Dva žáci z loňského třetího ročníku šestiletého studia získali certifikát FCE (úroveň B2).
  • Jeden žák z loňského osmého ročníku osmiletého studia získal certifikát CAE (úroveň C1)
  • Za zmínku stojí také úspěch žáka ze sekundy osmiletého studia, který zvládl zkoušku KET (úroveň A2).

Všem našim úspěšným studentům gratulujeme!

I v letošním roce budeme naše žáky motivovat a pomáhat jim, aby se řady úspěšných absolventů mezinárodních zkoušek rozšiřovaly. Mimo veškerých informací, které zájemci o složení zkoušek ve škole obdrží, se mohou také připravovat v nepovinném předmětu Příprava na certifikát FCE.