Virtuální prohlídka školy

Termíny kolektivní výuky ZUŠ

V budově ZUŠ, Ježkova 9
Sboreček „Křečci“ 
Středa   15.30 – 16.15 hod.   uč. č. 4 vyučující MgA. Kamila Zenklová
       
Cimbálová muzika pro starší žáky
Pondělí 17.30 – 19.00  hod. uč. č. 13   vyučující Mgr. Jitka Hrušková
       
Cimbálová muzika „Písnička“ pro mladší žáky
Čtvrtek   16.30 – 17.15  hod. uč. č. 13 vyučující Milada Orská
       
Školní orchestr
Úterý 17.10 – 18.45  hod. uč. č. 13 vyučující  Petr Zapletal