Virtuální prohlídka školy

Taneční obor

Úterý

TO ZUŠ, Ježkova 9                 vyučující MgA. Kateřina Chalupníková

  • 13.30 -15.00              TO 1
  • 15.10 – 17.25             TO 2