Virtuální prohlídka školy

Stav plnění klíčových podaktivit projektu PolyGram partnera k červnu 2019

V rámci projektu „PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji“ realizujeme čtyři klíčové podaktivity.

 

Klíčová podaktivita:

KA03-1 Organizace kroužků

Od ledna 2018 každý týden vedou zkušení pedagogové šest polytechnických kroužků pro naše žáky. Kroužky jsou velmi populární a jsou pro přihlášené žáky zdarma. Probíhají jak ve škole, tak i v terénu nebo zajímavých institucích.

1. Víte, co jíte a jak funguje lidské tělo?

 

2. Badatel v přírodě

 

3. Ekologický kroužek

 

4. Jak věci fungují?

 

5. Základy fotografie a jejich úprava v PC

 

6. Zájmový kroužek ICT 

 

KA03-3 Sdílení pedagogů, odborných učeben, laboratoří a příkladů dobré praxe

Od září školního roku  2018/2019 realizujeme polytechnické dny a odborné exkurze pro tři partnerské školy - ZŠ Staňkova 14 a ZŠ Holzova 1, Brno a ZŠ Tyršova 1255/56, Kuřim.

 

KA03-4 Organizace přednášek odborníků z praxe

Zajišťujeme přednášky, workshopy a exkurze, kde odborníci z praxe a odborníci z oblasti vědy a výzkumu vzdělávají nejen naše pedagogy a pedagogy z partnerských škol, ale také žáky ze všech zainteresovaných škol. Do května 2019 jsme zorganizovali 22 akcí.

 

Exkurze

V rámci klíčové podaktivity KA03-4 pořádáme zajímavé exkurze s odborným výkladem nejen pro naše žáky a pedagogy, ale také pro zapojené partnerské školy. Proběhly exkurze např. do TPCA Kolín, Třineckých železáren, ABB Brno, Pivovaru Radegast v Nošovich, exkurze do Technického muzea ve Vídni, Národního technického muzea v Praze a další.

 

KA03-5 Nákup drobných investic na vybavení laboratoří a odborných učeben

Podařilo se nám vybavit učebny dalšími moderními zařízeními a pomůckami na podporu polytechnického vzdělávání v přírodovědných předmětech, matematice a informačních technologiích. Pomůcky jsou využívány jak v polytechnických kroužcích, tak i ve výuce.

Budujeme otevřenou školu spolupracující na všech úrovních. Usilujeme o úzkou spolupráci mezi jednotlivými úrovněmi vzdělávání  - ZŠ, SŠ, VŠ, vědou a výzkumem. Spolupracujeme i s různými firmami z oblasti trhu práce.