Virtuální prohlídka školy

Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 Implementace KAP JMK II

Polytechnické kroužky

Ve školním roce 2021/2022 v rámci projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 Implementace KAP JMK II  otevíráme pro žáky školského komplexu polytechnické kroužky.

Seznam polytechnických kroužků

Přihláška