Virtuální prohlídka školy

PolyGram - Klíčová aktivita KA02 Podpora matematické a čtenářské gramotnosti

"PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji", registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Na projekt je poskytována finanční podpora EU, MŠMT a Jihomoravského kraje.

Projekt se věnuje oblasti intervencí matematické a čtenářské gramotnosti a polytechniky.

Hlavním cílem je podpora pedagogických pracovníků škol, vytváření sítí spolupracujících základních a středních škol, vytvoření krajského metodického kabinetu matematiky, podpora programu „Technické MŠ“.

Délka trvání: od 1. prosince 2017 do 30. srpna 2020.

Klíčová aktivita KA02 Podpora matematické a čtenářské gramotnosti zahrnuje tyto dílčí aktivity:
1. M-kabinety
2. Podpora matematické čtenářské gramotnosti
3. M-portál
4. M-dílny pro učitele matematiky
5. M-kroužky
6. M-exkurze
7. M-tábory
8. M-soustředění
9. M-konference

Tyto M-aktivity realizuje JCMM, z. s. p. o.

Bližší informace naleznete na stránkách JCMM  https://www.jcmm.cz/projekt/polygram_ucitele#pageId1 a JMK https://kap.kr-jihomoravsky.cz/public/projects