Virtuální prohlídka školy

Organizace měsíce: listopad - prosinec 2022

Datum Akce
25. 11. 2022

Třídní přehrávka žáků S. Horákové a K. Přívratské, začátek v 18.00 hod., sál ZUŠ, Ježkova 9 (výběr žáků)

30. 11. 2022 Zkouška žáků KI P. Zapletala (výběr žáků) na Adventní koncert. Zkouška se uskuteční v budově ZUŠ Brno,
Slunná 11, Brno -Komárov, začátek v 18.00 hod., podrobné informace u pana učitele Zapletala

Třídní přehrávka žáků H. Fendrychové, začátek v 18.30 hod., sál ZUŠ, Ježkova 9 (výběr žáků)
1. 12. 2022 Vystoupení žáků KI P. Zapletala a sborového zpěvu (i žáci hudební nauky) naší školy na Adventním koncertu ZUŠ Brno,
Slunná 11, Konvent Milosrdných bratří, Vídeňská 228/7, Brno, začátek koncertu v 18.00 hod. 
Sraz vybraných žáků hudebního oboru na zvukové zkoušce je  v 16.45 hod. v Konventu, začátek zvukové zkoušky v 17.00 hod.
7. 12. 2022 Žákovský večírek, sál ZUŠ, Ježkova 9, začátek v 17.30 hod. (výběr žáků)
12. 12. 2022 Adventní koncert ZUŠ, Mendlovo nám. 1/3, 4 a Ježkova 9, v kulturním sále Otakara Motejla, Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno, začátek koncertu v 17.00 hod.
Od 14.00 hod. do 15.50 hod. akustická zkouška individuálních čísel vystoupení (přesný čas upřesní vyučující daného předmětu)
Sraz žáků na generální zkoušky orchestru (hra na nástroje) a sborového zpěvu (i žáci hudební nauky) se koná v 15.45 hod., zahájení zkoušky v 16.00 hod.

Výuka žáků hudebního oboru, včetně výuky hudební nauky, je zrušena plošně na obou pracovištích ZUŠ.
Náhradní forma výuky je účast na koncertu, jako divák nebo  vystupující.

Výuka žáků literárně-dramatického a výtvarného oboru je dle stanovených rozvrhů.
14. 12. 2022 Vánoční vystoupení žáků H. Fendrychové, Společenské centrum Brno-sever,
Okružní 21, Brno, začátek v 18.00 hod.
15. 12. 2022  Vánoční vystoupení žáků K. Zenklové, Římskokatolická farnost Brno-Lesná,
Nezvalova 895/13, začátek v 17.00 hod.
16. 12. 2022 Třídní přehrávka žáků V. Procházky, sál ZUŠ, Ježkova 9, začátek v 16.30 hod.

Třídní přehrávka žáků S. Horákové a K. Přívratské, sál ZUŠ, Ježkova 9, začátek v 18.30 hod.
19. 12. 2022  Vystoupení žáků LDO, sál ZUŠ, Ježkova 9, začátek v 17.30 hod.
23.12.2022
  2.  1. 2023 
Vánoční prázdniny
od 3. 1. 2023 Výuka podle rozvrhu