Virtuální prohlídka školy

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II

Informace o projektu:

https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/projekty/projekt-map-ii/

 

 

Průběh projektu:

Ve školním roce 2021/2022 jsme na AZŠ pro naše žáky otevřeli kroužky na podporu rozvoje přírodních věd a matematické gramotnosti v projektu MAP Brno II, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817.