Virtuální prohlídka školy

Literárně-dramatický obor

Pondělí

LDO  ZUŠ, Ježkova 9                  vyučující MgA.  Kateřina Chalupníková

  • 13.30 – 15.00             LDO 1
  • 15.10 – 16.40             LDO 3

Středa

LDO  ZUŠ, Ježkova 9                   vyučující MgA. Kateřina Chalupníková

  • 14.05 – 15.35             LDO 2
  • 15.45 – 17.30             LDO 4

Čtvrtek

Dramatický kroužek ZUŠ, Mendlovo nám. 3/4                vyučující Paulína Mazíková

  • 14.15 – 15.10