Virtuální prohlídka školy

Kontakty Anglická základní škola

Anglická základní škola je součástí I. Německého zemského gymnasia

Adresa: I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o. p. s.
Anglická základní škola
Mendlovo náměstí 1/3, 4
603 00 Brno
   
Ředitelka I. NZG, ZŠ a MŠ, o.p.s.: Mgr. Vladimíra Dolenská
   
Ředitelka Anglické
základní školy:
Mgr. Lucie Procházková
+420 775 337 008
prochazkova@skolskykomplex.cz
   
Zástupkyně ředitelky
Anglické základní školy:
Mgr. Markéta Cendelínová
+420 770 630 300
cendelinova@skolskykomplex.cz
   
Vedoucí školní družiny: Bc. Šárka Gabrhelová
+420 777 123 780
gabrhelova@skolskykomplex.cz
   
Družina: Odpolední předávání žáků
Kristýna Borúfková

+420 737 375 892     
   
Kontakt na třídní učitele: +420 776 710 747
   
Školní poradenské pracoviště ZŠ: Metodik prevence:
Bc. Krämerová Manoušková Kristýna
kramerova@skolskykomplex.cz

Výchovný poradce pro 1. - 5. ročník ZŠ, speciální pedagog
Mgr. Markéta Cendelínová
+420 770 630 300
cendelinova@skolskykomplex.cz

 

 

Bc. Šárka Gabrhelová
+420 777 123 780
gabrhelova@skolskykomplex.cz