Vítejte na našich webových stránkách.Komisionální přezkoušení žáků hudebního oboru

Komisionální přezkoušení žáků hudebního oboru z HN za 1. pololetí školního roku 2018/2019

Dne 9. 1. 2019 a 10. 1. 2019 se uskuteční komisionální přezkoušení žáků hudebního oboru z hudební nauky, kteří mají nedostačující docházku. Žáci si na přezkoušení s sebou přinesou pracovní sešit do hudební nauky, kde budou mít vypracované úkoly, dle pokynů vyučující HN. Tematické plány HN je možné stáhnout na https://skolskykomplex.cz/zus/formulare-a-dokumenty/.

ZUŠ, Ježkova 9

9. 1. 2019, uč. č. 13, od 14.00 hod. do 17.00 hod.

ZUŠ, Mendlovo nám. 1/3, 4

10. 1. 2019, uč. č. 321, od 14.15 -17.00 hod.

 

Pozn.: z důvodu konání komisionálních zkoušek se výuka hudební nauky ve dnech 9. 1. 2019 a 10. 1. 2019 ruší. Ve dnech 7. 1. 2019 a 11. 1. 2019 je výuka dle stanovených rozvrhů.