Virtuální prohlídka školy

Klíčová akce 1 (KA1) programu Erasmus+, školní vzdělávání, mobilita pedagogických pracovníků

Název projektu: Rozvíjení a zdokonalování metodologických kompetencí pedagogických pracovníků k dosažení efektivního procesu učení

Číslo projektu (EK): 2019-1-CZ01-KA101-061029

Základní informace:

Projekt je zaměřen na rozvíjení a zdokonalování metodologických kompetencí pedagogických pracovníků naší školy. Zahrnuje dvě mobility (metodologický kurz a stínování na zahraniční škole). Projekt propojuje další vzdělávání pedagogů, umožňuje výměnu zkušeností dobré praxe mezi učiteli, podporuje aplikaci nových zkušeností v praxi, zatraktivňuje žákům výuku novými prvky, umožňuje navazování pracovních kontaktů na mezinárodní úrovni, motivuje učitele se dále vzdělávat.

 

Více zde

Doba realizace
1. 6. 2019 – 31. 5. 2020

Tento projekt je spolufinancován z programu Evropské unie Erasmus +.