Virtuální prohlídka školy

Informace o označování alergenů ve školní jídelně

S odvoláním se na legislativu EU- 2000/13 do 13.12.2014 a následně nahrazenou 1169/2011 EU článek 21. ČR- vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin, musí být součástí jídelního lístku od 13. 12. 2014 i informace o alergenech obsažených v jídle.

Nařízení ukládá povinnost vyznačit u nebalených potravin (mezi které, dle článku 1 odst. 3 nařízení, patří i pokrmy) na viditelném místě písemný výčet stanovených alergenů obsažených v nabízených pokrmech (včetně nápojů). Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren apod.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník, nebo zákonný zástupce uhlídat sám. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační, jako každý výrobce potravin a pokrmů. Školní stravování zajišťuje stravování dětí podle jednotlivých věkových kategorií a výživových norem.                                                                             

Nelze spojovat či zaměňovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.

Naše školní jídelna bude tuto informaci zveřejňovat od pondělí 15. prosince 2014.    

Označení přítomnosti alergenu bude na  internetovém  jídelním lístku za každým pokrmem v patřičném sloupci formou číselného kódu alergenu. Legenda alergenů bude vždy při objednávání stravy viditelně zobrazena.

Při objednávání na elektronických terminálech bude informace zveřejněna v tištěné podobě jídelního lístku na nástěnce a to včetně legendy.

Ten kdo netrpí alergií na některé potraviny, se značením nemusí zabývat. Bližší informace Vám poskytnou pracovníci naší kuchyně.