Virtuální prohlídka školy

Exkurze v rámci projektu iKAP II do sídla OSN ve Vídni

Ve středu 8. června 2022 žáci tříd SX BN a 2. AN navštívili sídlo OSN ve Vídni. Společně s průvodkyní absolvovali prohlídku a výklad, který se týkal fungování Mezinárodní agentury pro atomovou energii při OSN. Výklad probíhal v anglickém jazyce. Žáci i učitelé během prohlídky a výkladu kladli doplňující otázky. Po návštěvě sídla OSN následovala návštěva Technického muzea ve Vídni, kdy žáci pod odborným dohledem učitelů navštívili vybrané expozice a poté si i samostatně mohli vyzkoušet fungování některých fyzikálních jevů.  Po skončení obou odborných exkurzí se celá skupina přesunula do historického centra Vídně, kde si žáci i jejich učitelé prohlédli hlavní historické památky a následně si všichni vychutnali zasloužený pozdní oběd s nádechem typické vídeňské atmosféry. Odborná část akce byla pro žáky i učitele velkým přínosem a celou akci hodnotili všichni velmi pozitivně.

 

Fotogalerie: Exkurze v rámci projektu iKAP II do sídla OSN ve Vídni