Virtuální prohlídka školy

CZ.1.07/1.1.02/03.0079 - Integrace cizích jazyků do výuky

I. NZG
Integrace cizích jazyků do výuky

CZ.1.07/1.1.02/03.0079

V březnu 2011 získalo I. Německé zemské gymnasium (I. NZG) grant Evropské unie v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Projekt byl úspěšně ukončen 30. 6. 2012.

Hlavním cílem projektu Integrace cizích jazyků do výuky bylo zefektivnění a prohloubení výuky cizích jazyků. Cíl vychází ze stále narůstajících nároků na jazykové dovednosti. Výsledným produktem projektu bylo zpracování dvojjazyčných výukových materiálů pro výuku občanské výchovy, dějepisu, reálií anglicky a německy mluvících zemí, zeměpisu a dějin filozofie. Tyto materiály umožňují integraci cizích jazyků do výuky humanitně zaměřených předmětů.
 

V rámci projektu byly zpracovány tyto výukové materiály:

česko-anglická verze:

  • Základy právního vědomí s integrací anglického jazyka,
  • Dějepis. Od středověku do 19. století,
  • Reálie anglicky mluvících zemí a České republiky,
  • Obecný zeměpis – pracovní listy,
  • Stručný přehled dějin filozofie s integrací anglického jazyka;

česko-německá verze:

  • Základy právního vědomí s integrací německého jazyka,
  • Dějepis. Od středověku do 19. století,
  • Reálie České republiky a německy mluvících zemí,
  • Obecný zeměpis;

česká verze:

  • Stručný přehled dějin filozofie.


Nově vzniklé didaktické materiály mají také elektronickou podporu. Žáci školy tak mají možnost učit se podle moderně koncipovaných metod s atraktivními studijními materiály, mimo jiné ve spojení s IT. V průběhu pilotáže se ukázalo, že aktivity v projektu zvyšují jazykovou vybavenost žáků a rozšiřují jejich klíčové kompetence.

Výukový materiál, který byl v rámci projektu vytvořen, je velmi rozmanitý, zahrnuje části výkladové, různé typy úkolů určených k procvičování i samostatné pracovní listy.
Nezanedbatelným přínosem projektu je vybavení učeben novou výpočetní technikou pro práci žáků i vybavení pro práci pedagogů.