Virtuální prohlídka školy

CZ.1.07/1.1.02/02.0136 - Modernizace výuky formou e-learningu

G JGM
Modernizace výuky formou e-learningu

CZ.1.07/1.1.02/02.0136

Projekt Modernizace výuky formou e-learningu, pro jehož realizaci byl získán grant Evropské unie v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, byl zahájen 1. 3. 2010 a ukončen 30. 6. 2012.

Cílem projektu bylo poskytnout žákům i pedagogům Gymnázia J. G. Mendela a jeho partnera I. Německého zemského gymnasia možnost rozšířit využívání moderních technologií a postupů ve vzdělávacím procesu. Tyto technologie se staly v poslední době neodmyslitelnou součástí života i vzdělávání, což s sebou samozřejmě přináší řadu výhod i nevýhod. Pokusili jsme se maximálně využít nabízejících se výhod a vyhnout se hrozícím úskalím.

Nové technologie rozšiřují komunikační prostor pro učitele a žáky, v řadě případů ušetří ve výuce čas, který lze pak využít efektivněji.
Dalším přínosem je to, že data a informace je možno průběžně doplňovat a upravovat na základě zpětné vazby z výuky, reagovat na zastaralé informace v učebnicích.

E-learningový portál není určen k tomu, aby zcela nahradil práci učitele. Úloha pedagoga při využívání připravených materiálů je samozřejmě nezastupitelná. Materiály slouží k podpoře výuky a mají žákům i pedagogům nabídnout nejen atraktivnější a dynamičtější výuku, základní přehled učiva obsaženého ve školském vzdělávacím programu, ale i informace nad rámec běžné výuky a zároveň kvalitnější přípravu pro jakékoliv navazující studium. Očekáváme, že žáci budou motivováni k aktivnějšímu zapojení do výuky a materiály budou nejen využívat, ale budou se podílet i na jejich vytváření.