Virtuální prohlídka školy

CZ.1.07/1.1.00/56.0154 - Zvyšování kvality ve vzdělávání

I. NZG
Zvyšování kvality ve vzdělávání

Registrační číslo projektu
CZ.1.07/1.1.00/56.0154

Základní informace
Cílem projektu „Zvyšování kvality ve vzdělávání„ byl rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání. Projekt podpořil jak realizaci kurikulární reformy škol a školských zařízení, tak především výuku cizích jazyků a výuku v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních. Projekt dále podpořil zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti, umožnil zlepšit jazykovou přípravu pedagogů v rámci zahraničního jazykového studia a především podpořil krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt žáků v zahraničí v délce trvání minimálně 5 kalendářních dní včetně cesty. Žáci absolvovali jazykovou výuku v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Doba realizace
1. 7. 2015 – 31. 12. 2015