Virtuální prohlídka školy

CZ.1.07/1.1.00/44.0006 - Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

I. NZG
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

CZ.1.07/1.1.00/44.0006

Dne 3. 10. 2013 se I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o. p. s., stalo partnerskou školou Jihomoravského kraje v projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji v rámci OP VK. Cílem tohoto projektu je investiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání na základních a středních školách v Jihomoravském kraji.


I. Německé zemské gymnasium si nechá díky tomuto vybudovat laboratoře a odborné učebny pro fyziku a zeměpis s kvalitním didaktickým zázemím. Tyto moderní učebny budou žáci středních škol sdílet při vzájemných výukových programech společně s žáky spolupracujících základních škol z Jihomoravského kraje, kteří tak budou aktivně zapojeni do realizace klíčových aktivit. Díky tomuto projektu mimo jiné prohloubíme integraci cizích jazyků (angličtina a němčina) v předmětech fyzika a zeměpis a vzniknou tak např. nové digitalizované cizojazyčné slovníky. Učitelé gymnázia a partnerských základních škol budou proškoleni k přímé obsluze odborných zařízení a laboratorního vybavení.

Celkově budeme přispívat k efektivnímu vzdělávání v těchto stále důležitějších oblastech pracovního života. Cílem naší školy je absolvent, který se dobře uplatní na trhu práce a bude konkurenceschopný s absolventy jiných škol zemí EU, také se zvýší jeho počítačová gramotnost a komunikační kompetence v českém i cizím jazyce.

V rámci e-learningového portálu MOODLE vznikly kurzy podporující metodu CLIL. Hostovský přístup do těchto kurzů je: Uživatelské jméno: host_CLIL a heslo: XQHq3Ky4Bxaq.

Spolupracující základní školy:

  • Základní škola Slavkov u Brna, Komenského náměstí 495, okres Vyškov (více ZDE)
  • Základní škola a Mateřská škola, Loděnice (více ZDE)
  • Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, příspěvková organizace (více ZDE)
  • Základní škola, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace (více ZDE)