Virtuální prohlídka školy

CZ.1.07/1.1.00/44.0006 - Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

G JGM
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

CZ.1.07/1.1.00/44.0006

Gymnázium J. G. Mendela se stalo dne 3. 10. 2013 partnerem Jihomoravského kraje v projektu OP VK Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji. Cílem tohoto projektu je investiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání na základních a středních školách v Jihomoravském kraji.

Gymnázium J. G. Mendela v rámci tohoto projektu pořídí moderní vybavení odborných učeben a laboratoří, díky tomu se budou moci žáci středních škol a partnerských základních škol více podílet na experimentálních měřeních a praktických činnostech v rámci povinné výuky biologie a chemie i volnočasových aktivit školy. Učitelé gymnázia a partnerských základních škol budou proškoleni k přímé obsluze odborných zařízení a laboratorního vybavení.

Spolupracující základní školy budou aktivně zapojeny do realizace klíčových aktivit, především do sdílení laboratoří a odborných učeben biologie a chemie a také do programů vzájemného učení.

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu výuky biologie a chemie a tím zvýšit zájem žáků o studium těchto oborů nebo oborů jim blízkých, chceme posílit vzdělávání v přírodovědných a technických oborech. Naším cílem je absolvent, který se dobře uplatní na trhu práce a bude konkurenceschopný s absolventy jiných škol zemí EU. Zvýší se jeho počítačová gramotnost a komunikační kompetence v českém i cizím jazyce.
 

Spolupracujícími základními školami jsou:

  • Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 (více ZDE)
  • I. Německé zemské gymnasium, základní a mateřská škola, o. p. s., Brno, Mendlovo nám. 3/4 (více ZDE)
  • Základní škola Kuřim, Tyršova 1255 (více ZDE)
  • Základní škola Rousínov, Habrovanská 312 (více ZDE)