Virtuální prohlídka školy

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001718 - Rozvoj kompetencí pedagogů a žáků na ZŠ

I. NZG - AZŠ
Rozvoj kompetencí pedagogů a žáků na ZŠ

Registrační číslo projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001718

Základní informace
Projekt je zaměřen na jedno z kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Aktivity projektu pozitivně přispívají k posilování rovných příležitostní a nediskriminace podporou společného vzdělávání dětí a žáků v prostředí českého školství a to prostřednictvím podpory pedagogických pracovníků školy. Umožní rozvíjet motivující kulturu učení zaměřenou na maximální úspěch pro každé dítě, žáka i učitele a podpoří trvalý pedagogický rozvoj celé školy. Učitelé zapojeni do aktivit projektu získají dovednosti pro nové metody práce, které jim umožní efektivněji pracovat s heterogenní skupinou dětí a žáků a nediskriminovat je.

Cílem projektu je zvyšování kolektivní schopnosti zlepšovat výsledky dětí a žáků, současně snižování nerovností a podpora profesních společenství pedagogů.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Doba realizace
1. 2. 2017 – 31. 1. 2019