Virtuální prohlídka školy

Příprava na složení certifikátu Cambridge

I v letošním školním roce se naši studenti mohou pilně připravovat na získání certifikátů "Preliminary English Test" (PET) na úrovni B1 a "First Certificate in English" (FCE) na úrovni B2 (podle CEFR).
 
Žáci ve čtyřletém studiu na I. Německém zemském gymnasiu mají přípravu na složení certifrikátu na úrovni B2  jako součást běžných hodin AJ. V těchto hodinách se seznamují s typizovanými úlohami ze zkoušky FCE, dozvědí se veškeré informace o získání certifikátu a zároveň si vyzkoušejí všechny typy cvičení, se kterými se setkají v písemné i ústní části reálné zkoušky. Zkušení vyučující zároveň žákům poradí, jak se nejlépe s danými úkoly vypořádat. Žáci Gymnázia J. G. Mendela se mohou navštěvovat nepovinný předmět "Příprava na certifikát FCE", který se otvírá dle zájmu studentů. Kromě toho se žáci kvart obou gymnázií a druhého ročníku šestiletého studia připravují na složení certifikátu PET (B1) v rámci běžných hodin AJ. Žáci vyššího stupně gymnázia se v rámci hodin AJ
 
Škola také podporuje naše žáky v jejich samostatné přípravě ke složení certifikátu - žáci mohou s vyučujícími, kteří mají danou problematiku na starosti, prodiskutovat dostupné materiály a konzultovat s nimi svou domácí přípravu. Za účelem přípravy na certifikát je také možné navštěvovat kluby a konzultace učitelů AJ.
 
Více o uznávání jazykových certifikátů pro účely maturitní zkoušky se můžete dočíst zde.