Vítejte na našich webových stránkách.Výsledky přijímacího řízení - 2. kolo

Výsledky přijímacího řízení byly zohledněny podle platných kritérií přijímacího řízení ve školním roce 2017/2018.
(více zde
I. NZG, SPGŠ, G JGM)
 

Rozhodnutí o přijetí uchazeče budou předána při podpisu Smlouvy o studiu.

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče budou odeslána poštovní cestou.

V případě kladného rozhodnutí můžete uzavřít Smlouvu o studiu osobně v budově na Mendlově nám. 1/3, 4 v Brně
u paní Svobodové, a to v pracovní dny od 8.30 do 14.30 hod. (popřípadě si můžete s paní Svobodovou
telefonicky domluvit termín na čísle 543 211 790), nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek
přijímacího řízení oznámen, tj. 18. 5. 2018.