Vítejte na našich webových stránkách.INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Řádně vyplněné přihlášky ke studiu na gymnáziích se odevzdávají na Mendlově náměstí 1/3, 4 v kanceláři zástupců ředitelky školy (místnost č. 228) do 1. března 2018.

Řádně vyplněné přihlášky ke studiu na střední pedagogické škole se odevzdávají na Pionýrské 23 paní asistentce Dosedělové (v přízemí napravo od vrátnice) do 1. března 2018.

Přihlášky je možné zaslat také korespondenčně na adresu školy.

Bližší informace o přijímání na naši školu a o našich studijních oborech:
  • během dne otevřených dveří v úterý 13. 2. 2018 od 15 do 18 hod. (pro gymnázia na Mendlově nám. 1/3, 4; pro střední pedagogickou školu na Pionýrské 23);
  • na našich webových stránkách (vyberete si dlaždici I. NZG, G JGM nebo SPGŠ a dále zvolíte dlaždici PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ);
  • telefonicky (pro gymnaziální obory volejte 543 211 790 a dále se nechejte spojit na zástupce ředitelky školy, pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika volejte 774 725 813).