Virtuální prohlídka školy

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016
pro gymnázia a střední pedagogickou školu

Platné k 27. 8. 2015

Použité zkratky: MN – budova na Mendlově náměstí; PN – budova na Pionýrské 23

Datum Čas Akce

26/8

10.00

Úvodní provozní porada

28/8 – 5/9

 

Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu

1/9

8.50 – 9.35

Zahájení školního roku 2015/2016 – MN

1/9

8.55 – 9.40

Zahájení školního roku 2015/2016 – PN

1/9

10.45

Pedagogická rada

1/9 – 10/9

 

Písemné maturitní zkoušky společné části
Podzim 2015 (nekonají se v budově školy!)

2/9

9.00 – 11.00

Burza učebnic

5/9

 

Zahájení dálkového studia

7/9 – 18/9

 

Adaptační kurzy

11/9

 

Ústní maturitní zkoušky Podzim 2015

24/9

16.30

Třídní schůzky (MN + PN)

26/10 a 27/10

 

Volné dny udělené ředitelkou školy

29/10 a 30/10

 

Podzimní prázdniny

10/11

15.15

Čtvrtletní pedagogická rada

10/11

16.00 – 17.00

Hovorová hodina s rodiči – MN

12/11

16.00 – 17.00

Hovorová hodina s rodiči – PN

20/11 a 21/11

 

Den otevřených dveří na MN i na PN + veletrh SŠ

27/11

 

Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce Jaro 2016

30/11 – 4/12

 

Odborná praxe na střední pedagogické škole
pro1. AP, 1. BP, 2. AP a 3. AP

30/11 – 18/12

 

Odborná praxe na střední pedagogické škole
pro 4. AP

7/12

 

Předklasifikace v 1. pololetí **

21/12 a 22/12

 

Volné dny udělené ředitelkou školy

23/12 – 3/1

 

Vánoční prázdniny

7/1

15.00 – 18.00

Den otevřených dveří na MN i na PN

12/1

16.00 – 17.00

Hovorová hodina s rodiči – MN

14/1

16.00 – 17.00

Hovorová hodina s rodiči – PN

25/1

do 16.30

Termín uzavření klasifikace a absence za 1. pololetí

26/1

15.30

Pololetní pedagogická rada

28/1

 

Rozdání výpisů z vysvědčení v 3. vyučovací hodině (jinak výuka dle rozvrhu hodin)

29/1

 

Pololetní prázdniny

5/2 – 9/2

 

LVK pro určené třídy

20/2 – 24/2

 

LVK pro určené třídy

29/2 – 6/3

 

Jarní prázdniny

V době jarních prázdnin

 

Výběrový LVK

10/3

15.00 – 18.00

Den otevřených dveří na MN i na PN

15/3

16.00 – 17.00

Hovorová hodina s rodiči – MN

17/3

16.00 – 17.00

Hovorová hodina s rodiči – PN

24/3 a 25/3

 

Velikonoční prázdniny

22/4 a 25/4

9.00 – 10.00

První kolo přijímacích zkoušek na gymnázia a na střední pedagogickou školu (včetně praktické části) pro školní rok 2016/2017 (všechny obory včetně SPGŠ na MN!!!)

25/4 *

do 16.30

Termín uzavření klasifikace a absence maturitních ročníků za 2. pololetí včetně DS

26/4 *

16.00

Čtvrtletní pedagogická rada a závěrečná pedagogická rada maturitních ročníků

29/4 *

8.00

Rozdání vysvědčení maturitních ročníků

od 2/5 *

 

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky

11/5

 

Předklasifikace v 2. pololetí **

10/5

16.00 – 17.00

Hovorová hodina s rodiči – MN

12/5

16.00 – 17.00

Hovorová hodina s rodiči – PN

13/5

 

Odevzdání přihlášek volitelných předmětů (seminářů)

16/5 – 18/5 *

 

Praktické zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro střední pedagogickou školu PN

16/5 – 20/5 *

 

Ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky
a profilová část maturitní zkoušky na MN

23/5 – 27/5 *

 

Ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky
a profilová část maturitní zkoušky na PN

23/5 – 3/6 *

 

Odborná praxe na střední pedagogické škole
pro 3. AP

30/5 – 3/6 *

 

Odborná praxe na střední pedagogické škole
pro 1. AP, 2. AP a 2. AP

22/6

do 16.30

Termín uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí

23/6

13.00

Závěrečná pedagogická rada (ČTVRTEK!!!)

24/6 – 29/6

 

Školní výlety

25/6

do 12.00

Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce
Podzim 2016

30/6

8.50 – 9.35

Ukončení školního roku 2015/2016,
rozdání vysvědčení

30/6

10.00

Závěrečná provozní porada

1/7 – 31/8

 

Hlavní prázdniny

 

* Termíny týkající se uzavírání ročníku u žáků maturitních tříd a termíny maturitních zkoušek se mohou změnit v závislosti na maturitním kalendáři, který CERMAT vydává 15. 1. 2016. V době maturit mohou být vyhlášeny další volné dny udělené ředitelkou školy.

** Předklasifikace: žákovi je čtvrtletní známka v systému Škola Online k uvedenému datu aktualizována. Žák (popř. zákonný zástupce) v systému Škola Online ve čtvrtletním hodnocení vidí, jakou známku by dostal, kdyby právě bylo vysvědčení. V případě neklasifikací a nedostatečných škola tuto informaci zasílá zákonným zástupcům dopisem, a to buď přes jejich děti (dítěti dopis předá třídní učitel), nebo klasickou poštovní cestou (pokud žák chybí).