Virtuální prohlídka školy

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ
NA GYMNAZIÁLNÍ OBORY
GYMNÁZIA J. G. MENDELA
PRO STUDIUM VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

 

GYMNÁZIUM – OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM

Přijímací řízení na osmiletý obor Gymnázia J. G. Mendela proběhne na základě jednotné přijímací zkoušky v termínech stanovených MŠMT, tedy 14. a 15. dubna 2021, a dále na základě dalších kritérií uvedených v dokumentu níže.

Kritéria přijímacího řízení na 8letý obor G JGM

Učební plán 8letý obor G JGM

Termín pro podání přihlášky: do 1. března 2021.

Řádně vyplněnou PŘIHLÁŠKU KE VZDĚLÁVÁNÍ – STUDIU ve střední škole včetně případných příloh mohou uchazeči nebo jejich zákonní zástupci odevzdat přímo ve Školském komplexu (Mendlovo náměstí 1/3, 4) na sekretariátě školy (místnost č. 230) v době od 9.00 do 15.30 hod., a to i v době jarních prázdnin. Přihlášku je možné zaslat také korespondenčně na adresu školy, avšak pokud v ní budou nesrovnalosti, potom bude nutné, aby se zákonný zástupce uchazeče (popř. uchazeč) dostavil osobně a nesrovnalosti napravil.

 

Přihláška ke studiu 8letý obor G JGM

Bližší informace k vyplnění přihlášky a k jednotným přijímacím zkouškám naleznete na webových stránkách CERMAT.

Školné na naší škole zůstává stejné jako v předchozích letech, tedy 20000 Kč/jeden školní rok.

V případě dalších dotazů se na nás můžete obrátit:

  • Telefonicky: 775 211 790 nebo 776 829 131
  • E-mailem: urbanek@skolskykomplex.cz

 

GYMNÁZIUM – ŠESTILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM

Přijímací řízení na šestiletý obor Gymnázia J. G. Mendela proběhne na základě jednotné přijímací zkoušky v termínech stanovených MŠMT, tedy 14. a 15. dubna 2021, a dále na základě dalších kritérií uvedených v dokumentu níže.

Kritéria přijímacího řízení na 6letý obor G JGM

Učební plán 6letý obor G JGM

Termín pro podání přihlášky: do 1. března 2021.

Řádně vyplněnou PŘIHLÁŠKU KE VZDĚLÁVÁNÍ – STUDIU ve střední škole včetně případných příloh mohou uchazeči nebo jejich zákonní zástupci odevzdat přímo ve Školském komplexu (Mendlovo náměstí 1/3, 4) na sekretariátě školy (místnost č. 230) v době od 9.00 do 15.30 hod., a to i v době jarních prázdnin. Přihlášku je možné zaslat také korespondenčně na adresu školy, avšak pokud v ní budou nesrovnalosti, potom bude nutné, aby se zákonný zástupce uchazeče (popř. uchazeč) dostavil osobně a nesrovnalosti napravil.

 

Přihláška ke studiu 6letý obor G JGM

Bližší informace k vyplnění přihlášky a k jednotným přijímacím zkouškám naleznete na webových stránkách CERMAT.

Školné na naší škole zůstává stejné jako v předchozích letech, tedy 20000 Kč/jeden školní rok.

V případě dalších dotazů se na nás můžete obrátit:

  • Telefonicky: 775 211 790 nebo 776 829 131
  • E-mailem: urbanek@skolskykomplex.cz

 

GYMNÁZIUM – ČTYŘLETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM

Přijímací řízení na čtyřletý obor Gymnázia J. G. Mendela proběhne na základě jednotné přijímací zkoušky v termínech stanovených MŠMT, tedy 12. a 13. dubna 2021, a dále na základě dalších kritérií uvedených v dokumentu níže.

Kritéria přijímacího řízení na 4letý obor G JGM

Učební plán 4letý obor G JGM

Termín pro podání přihlášky: do 1. března 2021.

Řádně vyplněnou PŘIHLÁŠKU KE VZDĚLÁVÁNÍ – STUDIU ve střední škole včetně případných příloh mohou uchazeči nebo jejich zákonní zástupci odevzdat přímo ve Školském komplexu (Mendlovo náměstí 1/3, 4) na sekretariátě školy (místnost č. 230) v době od 9.00 do 15.30 hod., a to i v době jarních prázdnin. Přihlášku je možné zaslat také korespondenčně na adresu školy, avšak pokud v ní budou nesrovnalosti, potom bude nutné, aby se zákonný zástupce uchazeče (popř. uchazeč) dostavil osobně a nesrovnalosti napravil.

 

Přihláška ke studiu 4letý obor G JGM

Bližší informace k vyplnění přihlášky a k jednotným přijímacím zkouškám naleznete na webových stránkách CERMAT.

Školné na naší škole zůstává stejné jako v předchozích letech, tedy 20000 Kč/jeden školní rok.

V případě dalších dotazů se na nás můžete obrátit:

  • Telefonicky: 775 211 790 nebo 776 829 131
  • E-mailem: urbanek@skolskykomplex.cz