Vítejte na našich webových stránkách.Dálkové studium

Kód studia: 79-41-K/41
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 20 žáků
Roční školné: 20 000 Kč 

Řádně vyplněnou přihlášku ke studiu na gymnázium mohou uchazeči nebo jejich zákonní zástupci odevzdat přímo ve Školském komplexu  na Mendlově náměstí 1/3, 4 v kanceláři zástupců ředitelky školy (místnost č. 228) od 8 do 15 hod. nebo zaslat korespondenčně na adresu školy nejpozději do 1. března 2019.

 

Přihláška ke studiu GJGM dálkové stuidum