Virtuální prohlídka školy

Osmileté studium (prima – oktáva) lze zahájit po úspěšném ukončení 5. ročníku ZŠ.

Kód studia: 79-41-K/81
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 26 žáků
Roční školné: 20 000 Kč 

 

Kritéria přijímací zkoušky na GJGM 2019/2020

Přihláška ke studiu GJGM denní osmileté studium