Vítejte na našich webových stránkách.Střední pedagogická škola (1.–4. ročník): lze zahájit po úspěšném ukončení 9. ročníku ZŠ.

Kód studia: 75-31-M/01 – Předškolní a mimoškolní pedagogika
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 52 žáků
Roční školné: 20 000 Kč

            Řádně vyplněnou přihlášku ke studiu na střední pedagogické škole mohou uchazeči nebo jejich zákonní zástupci odevzdat             přímo v budově střední pedagogické školy na Pionýrské 23 paní asistentce Dosedělové (v přízemí napravo od vrátnice) od 8             do 15 hod. nejpozději do 1. března 2019. Přihlášku je možné zaslat také korespondenčně na adresu školy.

 

Kritéria přijímací zkoušky na SPgŠ 2019/2020

 Kritéria příjimací zkoušky na SPgŠ podrobně 2019/2020 

Přihláška ke studiu SPgŠ denní čtyřleté studium

 Potvrzení zdravotní způsobilosti

Potvrzení zdravotní způsobilosti LOGOPEDIE