Virtuální prohlídka školy

Střední pedagogická škola (1.–4. ročník): lze zahájit po úspěšném ukončení 9. ročníku ZŠ.

Kód studia: 75-31-M/01 – Předškolní a mimoškolní pedagogika
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 52 žáků
Roční školné: 20 000 Kč

      

Kritéria přijímací zkoušky na SPgŠ 2019/2020

 Kritéria příjimací zkoušky na SPgŠ podrobně 2019/2020 

Přihláška ke studiu SPgŠ denní čtyřleté studium

 Potvrzení zdravotní způsobilosti

Potvrzení zdravotní způsobilosti LOGOPEDIE