Virtuální prohlídka školy

Osmileté studium (prima–oktáva) lze zahájit po úspěšném ukončení 5. ročníku ZŠ. 

Kód studia: 79-41-K/81
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 26 žáků
Roční školné: 20 000 Kč

           

Kritéria přijímací zkoušky na I. NZG 2019/2020

Přihláška ke studiu I. NZG denní osmileté studium